Kapitalna djela Ibn Kajjima

Veliki mislilac, gramatičar, hafiz, imam, veliki stručnjak, metodolog šerijatskog prava, fakih, Ebu Abdullah, Šemsudin Muhammed ibn Ebu Bekr ibn Ejjub ibn Hurejz Zejnuddin ez-Zuri, jedan od najpoznatijih islamskih učenjaka koji je poznat pod nadimkom ”Ibn Kajjim el Dževzi” što znači ”sin upravnika škole” u kojoj je njegov otac radio kao upravnik. Rodio se 691 godine u jednom od sela Hurana koje je udaljeno od Damaska 55 milja jugoistočno, u ulemanskoj i pobožnoj porodici. Preselio se u Damask te učio i sticao znanje pred najvećim autoritetima tadašnjeg islamskog svijeta i postao je jedan od najvećih stručnjaka u više oblasti, posebno u gramatici arapskog jezika, akaidu, fikhu, tefsiru i hadisu.

Velikani pred kojima je sakupljao znanje

Pored ostalih velikana pred kojima je sakupljao znanje, mnogo vremena je provodio sa šejhul-islamom Ibn Tejmijjom kada je bio na vrhuncu fizičke i duhovne spoznaje u najjačem i najrazvijenijem dobu svom života. Od njega se najviše okoristio na polju pozivanja u Allahovu azze ve dželle, Knjigu i Poslanikov sunnet, njihovo razumjevanje na način na koji su činili dobri prethodnici. Volio ga je toliko da se s njim slagao u većini njegovih stavova, pomagao ga, dokazivao njegove riječi i njihovu ispravnost. Kada su Ibnul-Kajjima zadesila iskušenja kao i njegovog šejha, zajedno su bili zatvoreni u damašku tvrđavu iz koje je Ibn Kajjim oslobođen tek poslije šejhove smrti, Allah mu se smilovao.

Pozivao je u reformu zaboravljenih a ispravnih vjerskih učenja i ostavljanje novotarija koje su muslimani stoljećima slijepog slijeđenja uveli u svoju vjeru. Ukazivao je na vjerodostojnost hadisa, nastojao ih izdići i dati im zasluženo mjesto. Pozivao je na izučavanje hadisa koji pojašnjavaju kur'anske ajete i kojima se utvrđuju činjenice. Biografi su spomenuli zaista mnogo stvari o Ibn Kajjimovom zuhdu, ibadetu i iskrenosti i ubraja se u red onih mislilaca koji su svojim razmišljanjem osvjetlili umove kako svog vremena, tako i generacija koje su poslije njega došle pa sve do danas. Svojim riječima i djelima je srca svojih sljedbenika oslobodio primjesa sumnje, zablude i slijepog slijeđenja neispravnih stvari.

Ovaj velikan preselio je na Ahiret 13. redžeba 751 godine po Hidžri, u šezdesetoj godini života a dženaza mu je klanjana sutradan u Velikoj džamiji u Damasku, a zatim u džamiji u El-Džerrah. Allah da mu se smiluje i da ga nastani u džennetskim vrtovima, amin.

Cijenjen među učenjacima

Ibnul-Imad el-Hanbeli je rekao: ”On je apsolutni mudžtehid, mufessir, gramatičar, usulista, mutekellim. Bio je ekspert u islamskim naukama. Poznavao je tefsir i u njemu mu nije bilo ravnog. Poznavao je osnove vjere, gdje je došao do krajnjih granica. Poznavao je hadis, njegova značenja, njegovo razumjevanje i finese iz njega, fikh i njegovu metodologiju. Bio je veoma učen i u arapskom jeziku, ilmul-kelamu i drugim stvarima. Poznavao je nauku o lijepom ponašanju.”

Hafiz Ibn Kesir za njega je kazao: “Istakao se u brojnim naučnim disciplinama, posebno u tefsiru, hadisu i metodologiji. Kada se Ibn Tejmijje vratio iz Egipta, 712 godine po Hidžri, neprestano se družio s njim sve do Ibn Tejmijjine smrti. Od njega je preuzeo mnogo znanja uz prethodno znanje koje je imao. Postao je jedinstven poznavalac mnogih znanosti. I noću i danju sticao je znanje. Mnogo je upućivao dove Allahu, dž.š. Lijepo je učio Kur'an i bio je uzoritog ponašanja. Volio je ljude i nikom nije zavidio niti je koga uznemiravao. Nikome se nije svetio. Ne poznajem ni jednog učenjaka u ovo vrijeme da je više ibadetio od njega.”

Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani je rekao: ”Bio je hrabar. Imao je veliko znanje. Poznavao je razilaženje i stavove selefa.”

Kadi Burhanuddin Zer'i je rekao: “Pod nebeskim svodom nema učenijeg insana od njega.“

Njegova književna djela

Ibn Kajjim je napisao na desetine djela iz različitih naučnih oblasti. Neka od tih djela napisana su jako opširno i u više tomova. Neka od djela je pisao putujući i istražujući. Također je sastavio jednu divnu kasidu koja nosi naziv “El-kafijetus-Safije fil-intisari lil firkatin-nadžije” i koja se sastoji od šest hiljada stihova u kojoj je opisao islamsko vjerovanje prvih generacija muslimana, a u istoj toj kasidi je i upozorio na otpadnike, filozofe i teoretičare te one koji slijede novotarije.

Mnogi učenjaci su istraživali i dan danas istražuju njegove radove, ali su došli do podataka da je veliki broj njegovih djela uništen od strane ekstremnih sufija te ostalih zlobnika od čije je strane bio uznemiravan i koji su njegove knjige spaljivali zbog sopstvene zlobe i osvete.

Šejh Albani, rahimehullahu, navodi: “Jedan od veoma bogatih i utjecajnih emira koji su živjeli u Damasku u prošlom stoljeću, sakupljao je djela Šejhul-Islama Ibn Tejmijje i njegovog učenika Ibnul-Kajjima, a potom ih spaljivao. Ukoliko vlasnika knjige ne bi mogao ubijediti da dotičnu knjigu spali, onda bi je od njega otkupio, a ukoliko i to ne bi uspio, onda je koristio sva moguća sredstva, dozvoljena i nedozvoljena da knjigu uništi. Sve je to činio sa ciljem da se proširi ideja “hulula i ittihada” – stapanja i ujedinjenja sa Bogom koja je prisutna kod sufija.”

Djela koja su prevedena na naš jezik i koja možete pronaći na našem shopu

 1. Stepeni duhovnog uzdizanja I dio (Tehzibu Medāridži-s-sālikīn), preveli: Nedžad Ćeman, Rasim Brković i Senad Ćeman, izdao: Ali Amish, Sarajevo, 2005. – …
 2. Knjiga uputa za strpljive i zahvalne, preveo: Fahrudin Smailović; izdali: Bookline – Sarajevo, El-Kelimeh – Novi Pazar, 2005.
 3. Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi, preveo: hfz. Zijad Dervić, izdali: Bookline – Sarajevo i El-Kelimeh – Novi Pazar, 2005.
 4. Ukrasi novorođenčeta, preveo: Ahmed Bečić, izdao: Bookline, Sarajevo, 2006.
 5. Ahiretska opskrba (Zādu-l-me‘ād) u dva toma, preveli: Ahmed Purdić, hfz. Sabahudin Skejić, Ismet Purdić, Mensud Bisić, Esad Purdić i prof.dr. Sulejman Topoljak, izdao: El-Kelimeh, Novi Pazar, 2006.
 6. Opskrba za ahiret – sažetak (Zādu-l-me‘ād – muhtesar), preveo: Grupa prevodilaca, izdao: Teufik Mešić, Sarajevo, 2006.
 7. Riznica znanja, preveo: Ismet Purdić, izdao: Bookline, Sarajevo, 2006.
 8. Smisao kušnje (Hikmetu-l-’ibtilā’), preveo: dr. Mehmed Kico; izdao: Grabus, Sarajevo, 2006.
 9. Vodič ka Džennetu, preveo: mr. Osman Kozlić, izdao: Ilum, Bužim, 2008.
 10. Džennetski vrtovi, preveo: hfz. Armin Abaza, izdao: Bookline, Sarajevo, 2008.
 11. Medicina srca i duše, preveo: Ersan Grahovac, izdao: El-Kelimeh, Novi Pazar, 2012.
 12. Namaz i propis njegovog ostavljača, preveo: Emsad Pezić, izdao: Es-Sunne, Rožaje, bez godine izdanja.
 13. Poslanikova medicina, preveo sa engleskog: Muhidin Hadžiahmetović; izdao: Libris, Sarajevo, 2001./1422.h.g.
 14. Bolest i lijek (Ed-Dā’u ve-d-devā’u), preveo: Fahrudin Smailović, izdali: Bookline – Sarajevo i El-Kelimeh – Novi Pazar, 2003.
 15. Knjiga o duši (Kitābu-r-rūh) u dva toma, preveo: Mustafa Prljača, izdao: Novi Kevser, Sarajevo, 2003. i 2006.
 16. Šejtanove zamke, preveli: Munir Drkić i hfz.mr. Munir Mujić, izdali: Bookline – Sarajevo, El-Kelimeh – Novi Pazar, 2004.
 17. Poslanikove fetve, preveo: Jasmin Hadžikadunić, bez navedenog izdavača, Sarajevo, 2004.
 18. Knjiga o Džennetu (Et-Tarīk ile-l-dženne), preveo: Nedim Begović, izdao: El-Kalem, Sarajevo, 2004.

Stepeni duhovnog uzdizanja

Ova knjiga se bavi tematikom islamskog vjerovanja. Također je i jedna od njegovih najboljih djela, posebno na polju produhovljenja, snaženja i odgoja duše i morala te nam kroz ovo djelo Ibn Kajjim objašnjava istinska značenja vjerovanja i ispravne temelje ibadeta te vjernika usmjerava u pravcu čednosti, darežljivosti i dobročinstva, odnosa prema svojoj duši kroz otkrivanje njenih strasti i poriva te nam pojašnjava stupnjeve ljubavi, straha, nade i težnje pojedinačno i detaljno s mnogo napomena, naslova i diskusija koje su vezane za navedene oblasti.

Djelo možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Ahiretska oprskba

Definitivno najobuhvatnija knjiga na polju života i sunneta Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koja je obuhvatila Poslanikovu, s.a.v.s., uputu i praksu kako po pitanju ličnih tako i općih životnih poslova i dešavanja. Djelo se sastoji iz više poglavlja, o najrazličitijim pitanjima koja se tiču života Allahovog Poslanika, a Ibn Kajjim, koji je fascinantno poznavao islamske znanosti ovo djelo je napisao na putovanju kada mu na dohvat ruke nisu bili izvori na koje se pozivao i iz kojih je prenosio kazivanja što dodatno čitatelje ostavlja bez daha jer nam je ovo djelo svjedok njegovoj jačini pamćenja i njegovoj brzini zapažanja i nevjerovatnom umu koji je poznavao napamet Musned imama Ahmeda ibn. Hanbela koji sadrži preko 30.000 hadisa Allahovog Poslanika s.a.v.s.

Djelo možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi

”Ovo djelo je jedno od najboljih djela koja obrađuju temu ljubavi jer u sebi sadrži mnoga pitanja i koristi koje se tiču svakog pojedinca. Ljubav je suptilna i zanimljiva tema. Svako onaj kome je Allah dž.š usadio u srce mladicu ljubavi, koju je nastanio u srcu i koja je spas za onoga ko je prihvati i podari joj stanište u svojoj duši, zbog nje se bude trudio i putovao, dužan je ograničiti ljubav granicama koje je postavio Allah dž.š… Također nam prenosi događaje koji su se dešavali zaljubljenima, govori nam o njihovim stanjima i o njihovoj ljubomori prema svojim voljenim. Ukazuje nam na pokuđenost slijeđenja prohtjeva te nas upućuje na to da je u suprostavljanju niskim prohtjevima i strastima svako dobro. Knjiga obrađuje različita pitanja na ovu temu, skida veo tajne s nje i rastavlja ono što je dobro od loših stvari.” ( Raid bin Sabri bin Ebu Alefa; Jordan, Aman)

Djelo možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Vodič ka džennetu

Ova knjiga je kako se navodi u njenom opisu na prvim stranama: ”Ona je utjeha tužnom, onome koji je željan veselja kao što je željan vjenčanog dara. Ona je pokretač ljudskih srca do određenog roka, vodilja za duše do društva Melikul-Kuddusa. Onaj ko je bude čitao uživat će u tome. Poželjet će da joj se često vraća, a njeno čitanje neće mu donijeti dosadu… Kada u nju pogleda, čitatelj će osjetiti kako mu se iman uvećava, kako mu predstava o džennetu postaje jasnija, kao da se Džennet pred očima njegovim ukazuje. Ona pokreće uspavanu volju, koja će čovjeka odvesti u džennetske bašče. Ona budi najuzvišenije ljudske težnje, želju da svoj pravi život provedu u džennetskim odajama…”

Djelo možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Medicina srca i duše

Na prvim stranama ove knjige, zainteresirat će vas itekako uzbudljiv opis djela: ”Prvo poglavlje govori o mjestu srca kod čovjeka, kao opći uvod, zatim slijedi podjela srca na zdrava, bolesna i mrtva, pojašnjavajući svojstva svakog od njih. U drugom poglavlju se objašnjavaju znaci bolesti i zdravlja srca kao i uzroci bolesti. U trećem poglavlju se objašnjava suština bolesti srca, kao i to da je srce, u bolestima i liječenju, poput kompletnog ljudskog tijela. Prva tri poglavlja, kroz njegovo zdravlje, bolest i uzroke koji tome vode, upoznaju čitaoca sa sveobuhvatnom problematikom srca, što pomaže u registriranju bolesti, prepoznavanju njenih simptoma kao i o uklanjanju njenih uzroka. Opasnost koja vreba srce dolazi iz tri pravca, a to su: duša, šejtan, smutnje i grijesi.”

Djelo možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Set kapitalnih djela Ibn Kajjima (Mushaf na poklon)

IMB e-shop nudi izuzetan set kapitalnih djela velikog islamskog učenjaka Ibn Kajjima.

U setu dolaze djela:

 • Stepeni duhovnog uzdizanja (Medaridžus-salikin4 toma)
 • Ahiretska opskrba (Zadul Mead, 6 tomova)
 • Bolest i lijek
 • Poslanikove fetve
 • Knjiga uputa
 • Poklon Mushaf (Medinska štampa)

Ovaj uistinu vrijedan i bogat set knjiga po cijeni od samo 330KM možete kupiti OVDJE.

Kapitalna djela Ibn Kajjima

Savjet

Ljubav je stablo u srcu čiji je korijen poniznost prema Voljenom. Njegovo stablo je spoznaja Voljenog, grane su strahopoštovanje, listovi su stid pred Voljenim, plod je pokornost, a spominjanje tečnost koja to stablo zalijeva. Ukoliko u ljubavi izostane samo jedna od ovih stvari, bit će nepotpuna.”

(dio iz djela ” Medicina srca i duše)

Da bi se srce smirilo, ono nužno mora imati ono što traži i mora doći do cilja njegove ljubavi. Ali mora imati i ono čime će se pomoći u postizanju cilja. Cilj svakog vjernika koji je svjestan Allahove moći jeste džennet i gledanje u Njegovo lice, a svako živo biće se pokreće željom, ne odvaja se od znanja, želje i rada po tome.

Kada se u tvom srcu sukobe vojske dunjaluka i ahireta, i želiš znati kojem taboru pripadaš, pogledaj kojem si više naklonjen, i uz koga se boriš. Ne možeš biti između dvije vojske, jer nužno si sa jednom od njih.

Uzvišeni Allah nam je svojom Milošću posadio mladice spoznaje u zemlju našeg srca iz kojeg je izniklo drvo ljubavi. Naša dužnost je da to drvo ojačamo i zalijevamo koristim znanjem, dobrim, kvalitetnim i pouzdanim knjigama, zbirkama naših velikana, da izučavamo vjeru, da dovimo, zikrimo i sa tog drveta ljubavi ćemo moći ubirati plodove na oba svijeta, uz Allahovu pomoć. Dozvolom našeg Gospodara, slatke plodove našeg truda ćemo ubirati u svako vrijeme, i na dunjaluku i na Ahiretu.

Posjetite našu web stranicu i pogledajte bogat i koristan asortiman koji nudi.