Sahih EL-BUHARI

Muhammed b. Ismail b. Ibrahim b. El-Mugira b. Berdizbah el-Buhari, poznat je kao imam Buhari. 

Bio je veliki islamski učenjak hadisa – muhadis, koji se istakao u vremenu kada je cvjetala islamska civilizacija i kada je na jednom mjestu znalo biti okupljeno po 400 muhadisa sličnih njemu.

Ipak, ostao je jedan od rijetkih kojeg će islamski ummet pamtiti do Dana sudnjeg.

Porijeklo imama Buharija

Imam Buhari rođen je u Buhari (današnji Uzbekistan) 810. god. ili 194. godine po Hidžri. Njegov otac Ismail b. Ibrahim također je bio veliki učenjak i muhadis, samo iza sebe nije ostavio nikakvo djelo po kojem bi bio poznat.

Bio je toliko pobožan i jako je vodio računa o halal imetku, tako da je Buhari rođen i odgojen u kući gdje se vodilo računa o halal ishrani i životu.

Prenosi se od Ahmeda b. Hafsa da je rekao: “Ušao sam kod Ismaila b. Ibrahima kada je bio na samrtnoj postelji, pa sam ga upitao da li se boji smrti i susreta s Allahom Uzvišenim, a on mi je odgovorio: “Tako mi Allaha, u svom životu nisam imao ništa od harama, čak nijedan dirhem a da sam sumnjao u njegov halal…”

Buharijeva majka također je bila pobožna žena, nažalost, historija nije zapamtila njeno ime.

Prenosi se da je Buharija rođen slijep. Njegova majka i noću i danju molila Uzvišenog Allaha da vrati vid njenom sinu. Zatim je jedne noći usnila kako joj se neko obraća i kaže: “O majko Muhamedova, Allah je vratio vid tvom sinu zbog mnoštva dova koje si uputila svome Stvoritelju!” Buhari je progledao, a u njegovom se vidu osjetila posebna blagodat, tako da je ponekad, u neimaštini ulja za svijeće, pisao svoju knjigu na mjesečini.

Zbriku SAHIH EL-BUHARI kupite OVDJE.

sahih el-buhari

Ljubav prema hadisu

Buhari je od malih nogu učio hadis i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od svog oca. Također veoma se istakao u hifzu. U toku svog stjecanja znanja bio je jako uporan iako je nailazio na razne poteškoće zbog siromaštva. Tako je jedan od njegovih drugova pričao: “Buhari je uvijek bio redovan na dersovima pa ga jedno vrijeme nije bilo. Zabrinuli smo se pa smo otišli do njegove kuće. Pokucali smo i pitali: ‘Jesi li živ?’, a on je odgovorio:  ‘Živ sam.’  ‘Otvori nam vrata!’, rekli smo, a on je rekao:  ‘Ne mogu, nemam šta obući, prodao sam odjeću da bih sebi kupio nešto hrane.’ Otišli smo i donijeli mu drugu odjeću i skupili nešto hrane.”

Imam Buharija je došao u Bagdag jedne prilike. Ljudi u tom gradu su sumnjali u njegovo znanje, pa su mu priredili jedan ispit. Doveli su 10 ljudi koji su pripremili po 10 hadisa i isprevrtali lance prenosilaca i njihove metnove. Kada je došao imam Buharija na mjesto ispita došlo je mnogo naroda iz Bagdada.

Svaki čovjek je prišao imam Buhariji i pričao hadise i pitao imama Buhariju da li ga poznaje, na što je on odgovorio da ne poznaje. Ljudi koji su znali hadis rekli su: „E ovo je pravi alim.“ dok su ljudi govorili: „Zar je ovo taj imam Buharija.“ Kad su završili citiranje, imam Buharija je zovnuo svakog čovjeka i rekao mu: „Ovaj hadis što si citirao tako i tako, nije ispravno nego ide ovako.“ I tako je uradio za svih 100 hadisa. Alimima nije bilo čudo što je znao hadise nego im je čudo bilo što je odjednom zapamtio 100 neispravnih hadisa. Imam Buharija je svakome ponovio neispravan hadis pa mu nakon toga rekao ispravan hadis.

Neke od osobina imama Buharije

Imam Buharija je imao plemenitu osobinu da je radio po onome što je pisao. Rekao je: „Mi smo se pomagali pamćenjem hadisa prakticiranjem hadisa.“.

Bio je vrstan strijelac i kažu da ga nikada nisu vidjeli da je promašio cilj. Također je bio veliki pravnik i poznavalac fikha. Najbolje nam to ukazaju naslovi cjelina u zbirci hadisa Sahih. Neki učenjaci su napisali djela komentarišući samo naslove cjelina.

Čuvao je svoj jezik i rekao je: „Nadam se da ću doći na Sudnji dan a da nisam nikoga ogovorio.“

Njegovi učenici su rekli: „Nema nikoga ispod nebeskog svoda, da je poznavao hadise Poslanika, alejhisselam, bolje od imama Buharije.“

(prema predavanju dr. Muhammeda b. Abdurrahmana el-Arifija)

Zbriku SAHIH EL-BUHARI kupite OVDJE.

O Buharijevoj zbirci hadisa

Pomoćnik imama Buharija kazuje: “Jednom prilikom bili smo okupljeni kod Ishaka b. Rahuje, pa je on rekao: ‘Kamo sreće da imamo jednu knjigu u kojoj se nalaze samo sahih hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili Poslanikovu knjigu.” To je Buharija dotaklo u srce i odlučio je napisati sahih.

Svoj Sahih pisao je šesnaest godina. Od 600.000 hiljada hadisa koje je poznavao, izdvojio je samo oko 4.000 hadisa koje je uvrstio u svoj Sahih.

Nakon što bi se uvjerio u ispravnost hadisa i lanca prenosilaca hadisa, prije nego što bi svaki hadis zapisao u svoj Sahih, prvo bi abdestio, zatim klanjao dva rekata i zamolio Allaha, subhanehu ve te‘ala, da ga uputi na ispravnost odabira hadisa. Tako da možemo reći da je svaki hadis koji se nalazi u njegovom Sahihu napisan uz Allahovo dopuštenje.

Njegov pomoćnik kazuje: “Znao je ustati u jednoj noći i 15 do 20 puta pa dopisivati i prepravljati svoj Sahih.”

Knjigu je pisao tri puta i prepravljao, a zadnju prepravku napravio je u Mekki gdje je svoju knjigu i završio, zatim ju je dao Ahmedu b. Hanbelu i drugim učenjacima da je pregledaju i kažu svoje mišljenje o njoj. Učenjaci su njegovu knjigu jednoglasno ocijenili kao sahih, u potpunosti. (šejh dr. Muhammed b. Abdurrahman el-Arifi)

Vrijednost Sahiha El-buhari

”Učenjaci su kroz stoljeća posvetili posebnu pažnju ovoj zbirci hadisa. Imam El-Hattabi, En-Nevevi, Ibn Dževzi, Ibn Redžeb, El-Kirmani, Ibn Kesir, Ibn Mulekkin, Ibn Hadžer, El-Ajni, El Kastalani, Siddik Han i brojni drugi učenjaci napisali su po desetine tomova na komentar Sahihul-Buharija i to dakako ukazuje na vrijednost ove hadiske enciklopedije.

Imam Nevevi kaže: ”Učenjaci su složni da su El-Buharijeva i Muslimva hadiska zbirka najispravnije knjige nakon Kur'ana, a Sahihul-Buhari je ispravniji od Sahihul Muslima.” ( En-Nevevi, El-Minhadž)

Imam Ez-Zehebi kaže: ”Djelo Sahihul-Buhari je najvrijednija islamska knjiga nakon Kur'ana.” ( Ez-Zehebi, Tarihul-islam)

Imam Es-Subki kaže: ” Djelo Sahihul-Buharija ja njabolja knjiga nakon Kur'ana.” ( Es-Subki, Et-Tabekat)

Prevođenjem Sahihul-Buharija na bosanski jezik muslimani naših govornih područja su se ponovo deklarisali kao sljedbenici ehli-sunnetskog pravca, kako u doktrinarnim, tako i praktičnim segmentima islama. Uz Sahihul-Buhari naši muslimani su bliži sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegovom šefa'atu, a dalji su od inovacija i neosnovanih postupaka u vjeri. Sahihul-Buhari, jednostavno rečeno, predstavlja lađu spasa koja plovi izravno do Allahovog zadovoljstva.” ( dr. Safet Kuduzović )

Zbriku SAHIH EL-BUHARI kupite OVDJE.

Novo izdanje na našem shopu

Nakon što je prvi tiraž rasprodan u rekordnom roku, pred vama se nalazi NOVO DOPUNJENO IZDANJE “SAHIH EL-BUHARI” oplemenjeno sa DODATNIH 500 STRANICA KOMENTARA.

Na komentaru su radili: mr. Miralem Misini i hfz Edin Redžepović.
Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović
Broj tomova: 7
Broj stranica: 5500

Zbriku SAHIH EL-BUHARI kupite OVDJE. Narudžbe možete vršiti i putem broja telefona 062/817-318 (Viber, WhatsApp, Telegram), ili putem naše Facebook i Instagram stranice.

Posjetite našu web stranicu i pogledajte koristan i vrijedan sadržaj koji nudi.