Ispravno liječenje od sihra, uroka i džina

Ispravno liječenje od sihra

Na koji način šejtan prilazi čovjeku?

”Rekao je Ibn el-Dževzi, r.a.: ”On zavodi ljude samo onoliko koliko može, nekog više, nekog manje, zavisno od njegove budnosti i nemara, znanja i neznanja. Znaj, srce je kao tvrđava opasana zidovima, zidovi imaju vrata i prozore, nastanjuje je razum a meleci obilaze i navraćaju u tu tvrđavu. Pored tvrđave nalazi se prazan prostor u kojem nesmetano dolaze strast i šejtan. Rat neprestano traje između onih u tvrđavi i onih na praznom prostoru. Šejtani neprestano kruže u potrazi za nesmotrenosti čuvara i traže način kako da uđu u tu tvrđavu. To zahtijeva od čuvara poznavanje svih vrata i otvora za koja je zadužen i ne smije biti nemaran ni trenutak jer neprijatelj je stalno spreman.

Dogodi se da šejtan napadne inteligentnu i pametnu osobu koja u sebi ima skrivene prohtjeve i on mu ih otkrije, tada se ta osoba zabavi razmišljanjem o tome i obuzme ga. Najjača stega za zarobljenika je neznanje, osrednje snage su prohtjevi a najslabiji nemar. A sve dok rob na sebi nosi oklop imana strijele neprijatelja neće biti smrtonosne za njega.

(Iz knjige: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu Kur'ana i sunneta)

Šta je urok?

Urok je vid pakosnih strelica koje izlaze iz duše zavidnika ili urokljivca putem očiju, te pogađaju osobu nekad, a nekad ne pogađaju.” – Ibnul Kajjim.

Također je rekao: ” Dešavanje uroka biva i bez ostvarivanja kontakta očima, što znači da osoba ako je njena duša zlobna i zavidna, može ureći čak i ako je slijepa. Čak ako neko drugi pred urokljivcem opisuje stanje ili osobinu ili neku osobu, njegove pokvarene i zlokobne misli sa ciljem da mu naudi, mogu proizvesti urok isto kao i da ga vidi ispred sebe.”

U hadisu kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Urok je istina“. Značenje ovih riječi je da je bolest uroka istinita i činjenična stvar, odnosno da urok djeluje na ljudsko tijelo i dušu.

Jako je važno napomenuti i to da je muslimanu mustehab, kada ugleda nešto i to mu se jako dopadne, da dovi Allahu tražeći od Njega u tome bereket (BAREKELLAHU LEHU FIHA ili ALLAHUMME BARIK ALEJHI ili ALLAHUMME BARIK FIHI), svejedno da li je njegovo to čemu se divi ili tuđe.

Metode i preventive u procesu liječenja ili zaštite od sihra, džina i uroka

Maslina i maslinovo ulje

”Tako mi smokve i masline, i gore Sinajske.” (Et-Tin,1,-2.)

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je naglašavao da je maslina dobra. Tirmizi i Ibn-Madže prenose predanje od Ebu-Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: ”Jedite masline, mastite njome, zaista je ona blagoslovljeno (mubarek) drvo.

Maslinovo ulje odlikuje se zlatnožutom bojom koja teži ka zelenoj. Ima poseban, lijep i ugodan miris i veoma teško se kvari. Pored zaista brojnih zdravstvenih prednosti koje nam drvo masline i maslinovo ulje nude, također bilo da je sihr, džinski dodir, ili  urok od velike je koristi i u tom slučaju i šteti šejtanima i napasnicima. Osobama koje se liječe od ovakve vrste problema, od sihra i njegovih posljedica, ustrajnost u korištenju i upotrebi, bilo mazanjem ili pijenjem je izuzetno preporučljivo.

Čurekot

U dva sahiha potvrđeno je predanje Ebu Seleme, od Ebu Hurejre r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: ”Koristite crnu sjemenku (čurekot). Ona je lijek za svaku bolest osim za smrt.”

Čurekotovo ulje proizvodi se putem tzv. hladnog cijeđenja, te ne podliježe nikakvim doradama.

Čorokot je veoma preporučljiv za prevenciju, tj. pripremu organizma za potencijalno iscrpljujuće razdoblje (na primjer prije sezone gripe). U slučaju preventivnog korištenja čorokotovog ulja (ulja crnog kima) u cilju jačanja imuniteta, poboljšavanja tjelesne kondicije ili jednostavno boljeg filinga se uzima dnevno 1 supena kašika i to po mogućnosti ujutro i to uz umjeren i kvalitetan doručak.

Praksa je pokazala posebno intenzivnu djelotvornost prakticiranja kada je liječenje sihra ili uroka u pitanju, da se na ulje čurekota nauče ajeti iz Kur’ana ili kur’anska rukja. Ova se praksa se također odnosi na maslinovo ulje ali je daleko veći učinak čurekotovog uljau kombinaciji sa “naučenim” medom. Naravno, misli se na stopostotno čurekotovo ulje koje se najbolje uzima na ”gladno” (ujutro na prazan želudac jednu malu kašiku) jer samo tad i samo takvo čurekotovo ulje neće biti prejako za oboljelog.

Više informacija o čurekotu, kao i kompletnu ponudu čurekotovog ulja i ostalih proizvoda od čurekota pogledajte OVDJE.

Med

Jedna žličica meda sadrži samo 64 kalorije (što je malo), a istovremeno je ta mala žličica visoke energetske vrijednosti. Ne sadrži ni masti i kolesterol. Med je i bogat vitaminima A, D, C, E, i K.

Med sadrži antibakterijska antioksidativna svojstva, pomaže u čišćenju organizma i dobro djeluje na probavni sustav

Naime, jedna je studija pokazala da ga alternativna medicina koristi i u tretiranju rana, ali i raznih bolesti. U njoj se čak i objašnjavaju dokazi iz kamenog doba koji prikazuju slike na kojima se med koristi za sprječavanje bolesti. Osim toga, poznato je da se u starom Egiptu koristio i u kozmetici. A ako ga koristiš baš svaki dan, ali u umjerenim količinama, pokazat će ti što sve može učiniti za tvoje tijelo.

Pčela i način proizvodnje meda je samo po sebi velika Allahova blagodat i jedan od dokaza Njegovo postojanja i savršene mudrosti. Citirani ajeti započinju s riječima: „Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo…“, što ukazuje na božansko nadahnuće pčele, njenu pokornost Allahu i izvršenje naredbe s kojom je obavezana. Stoga, pčela je idelan primjer kako koristiti Allahove blagodati, kako biti pokoran i izvršavati naređeno. Zbog te poslušnosti, Allah, dž.š., je dao da iz njene utrobe poteče ljekovit i koristan med.

Naučavanje na vodu, med i ulje može raditi bilo ko, dovoljno je da uči Ajetul-kursi, Kulhuvallah, Felek i Nas, i dva zadnja ajeta Bekare, a ako još nešto doda to je bolje.

Zemzem

Poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolja voda na površini Zemlje je voda Zemzerna. U njoj je hrana za gladne i lijek za bolesne. “ On, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao ”Zemzem-voda je za ono za što se i pije.” Prenosi se da je Aiša, r. a., imala običaj da donosi sa sobom zemzem-vodu u Medinu kada god bi posjetila Meku, a isto je radio i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako bi je dao bolesnicima. Izlijevao bi je na njihova tijela i oni bi, na taj način, Allahovom voljom bivali izliječeni. Kada je u pitanju liječenje od sihra i uroka, pijenje naučene Zemzem vode je obavezno korišten metod prilikom liječenja oboljelog. Zemzem vodu možete kupiti OVDJE.

Kraljevsko zrno

”O upotrebi kraljevskog zrna u liječenju sihra nije ništa došlo u šerijatskim tekstovima. Niti je o koristi kraljevskog zrna u liječenju sihra govorio neko od uleme. Njihova upotreba se potvrdila korisnom kod učača rukje u liječenju sihra koji je pojeden ili popiven. Efekat ovih zrna sa strane što ovo zrno uzrokuje jak proljev. Očekivanja su da se time izbaci sihr koji se nalazi u probavnim kanalima (stomaku). Ako sihr nije pojeden niti popiven, onda nema efekta piti to zrno radi liječenja sihra. Korištenje ovih zrna kod nas na Balkanu nije nešto novo, ono se već dugo godina koristi.”

”Upotreba kraljevskog zrna (izdrobljenog i pomiješanog sa jogurtom) i čaja od Sene je korisna u liječenju sihra koji je pojeden ili popijen. Oboje uzrokuje jak proljev, pa se očekuje da se time izbaci sihr koji se nalazi u probavnim kanalima (stomaku). Ako sihr nije pojeden niti popijen, onda nema efekta piti to zrno radi liječenja sihra.”

(iz članka dr. Ljakić Zijada)

Veoma je važno naučiti kako se zaštititi od uroka, sihra, od džinskog napada. Kraljevsko zrno možete naručiti OVDJE.

Crni misk

Crni misk, čiji miris džini organski ne podnose, je veoma efektivan tokom liječenja Kur’anom. Tokom učenja rukje lice i nozdrve opsihrenog namažu se crnim miskom. Crni misk možete kupiti OVDJE.

Imanska snaga slabi šejtana

Zabilježili su imami Buhari i Muslim, r.a., od Sa'da ibn ebi Vekkasa r.a., da je Poslanik s.a.v.s., rekao Omeru, r.a.,: ”Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kada god te je šejtan sreo da ideš jednim putem on je skrenuo na drugi put.”

U sljedećim redovima vam donosimo korisnu sahih literaturu u kojoj možete naučiti mnoštvo informacija o stanjima srca. O načinima na koje šejtan prilazi čovjeku te o jačanju imana. Zatim, o suzbijanju straha i o osloncu na Allaha.

  1. Zaštita od džina i šejtana u svjetlu Kur'ana i sunneta (knjigu možete naručiti OVDJE)
  2. Svijet džina i šejtana (knjigu možete naručiti OVDJE)
  3. Šejtanove zamke (knjigu možete naručiti OVDJE)
  4. Sihr i zavist (knjigu možete naručiti OVDJE)
  5. Urok, sihr i džinski napad (knjigu možete naručiti OVDJE)
  6. Zaštita od džina i šejtana (knjigu možete naručiti OVDJE)
  7. Crna magija pod lupom šerijata (knjigu možete naručiti OVDJE)
  8. Liječenje Kur'anom i sunnetom od sihira, uroka i džina (knjigu možete naručiti OVDJE)

Ovdje smo izdvojili sam neke knjige. Ostale knjige na ovu temu, kao i na ostale teme pogledajte OVDJE.

Ammar bin Jasir prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., učio ovu dovu:

”Bože moj, Ti znaš nepoznato i moći Svojom upravljaš stvorenjima. Daj mi da živim onoliko koliko je po Tvome znanju dobro za mene. I daj da umrem onda kada to bude dobro za mene. Daj da Te se bojim, i kada me ljudi ne vide i onda kada me vide. Daj da govorim istinu i u srdžbi i u zadovoljstvu. Daj da budem umjeren i u neimaštini i u bogatstvu. Podari mi blagodat neprolaznu. Podari mi radost neprekidnu. Daj da budem zadovoljan sudbinom. Podari mi ugodno življenje nakon smrti. Daj da se naslađujem gledajući Tvoje lice. Daj da čeznem za susretom s Tobom i da me ne zavedu kakve nesreće niti kušnja koja bi me na stranputicu odvela. Bože moj, ukrasi nas krasotom vjerovanja i daj da idemo naprijed Pravim putem.”