Dan zaljubljenih na vagi šerijata

dan zaljubljenih

”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima.”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je obavijestio da će skupine iz ovog ummeta slijediti neprijatelje u njihovim ritualima i običajima. Kao što je došlo u hadisu Ebu-Se'ida El-Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: ”Oponašat ćete običaje i praksu prijašnjih naroda, pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa i kad bi u gušterovu rupu se zavukli – vi biste ih slijedili. Rekosmo: O Allahov Poslaniče, jesu li to Jevreji i Kršćani? A Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘Ko bi drugi do oni?”’. Dan zaljubljenih na vagi šerijata je definitivno tema o kojoj bi se češće trebalo pisati. Te na koju bi češće trebalo upozoravati. Dalje u tekstu donosimo i razloge.

Ono o čemu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovdje govorio, zaista je i došlo u našem vremenu. Mnogi muslimani diljem cijelog svijeta oponašaju neprijatelje u govoru, ponašanju, oblačenju, ali i u obilježavanju njihovih praznika. Moderan svijet, društvene mreže i TV programi donijeli su nam bogatiji uvid u sva aktuelna dešavanja u svijetu. Te nam je omogućeno i to da vidimo glamurozne i bogate proslave kojima su zasjenili i privukli mase ljudi. Jedan od mnogobrojnih praznika koji se svuda u svijetu glamurozno obilježava je i Dan zaljubljenih poznat i kao Dan sv. Valentina.

Djelo Dan zaljubljenih na vagi šerijata možete kupiti OVDJE

U narednim redovima ćemo navesti historijat ovog paganskog praznika. Kao i dokaze koji će jasnije objasniti zašto je muslimanima zabranjeno obilježavati ovaj kao i mnoge druge ”poznate” praznike. Islam strogo zabranjuje svako imitiranje i oponašanje zapadnjačkih i drugih običaja. Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu kaže: „Ko u ovu našu vjeru unese nešto što nije od nje, to je odbačeno.“ (bilježe Buharija i Muslim). U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., nas upozorava riječima: „Čuvajte se novina u vjeri, jer svaka novina je novotarija (bid’at), a svaka novotarija je zabluda i stranputica.“

Dan zaljubljenih na vagi šerijata

Zašto obilježavaju Dan zaljubljenih?

Valentin je bio biskup u Terni nedaleko od Rima u 3. stoljeću. Postao je biskup sa 22 godine. Kada je na vlasti bio car Klaudije II koji je naredio da se njegovi vojnici ne smiju ženiti jer će ih to ometati u ratovima. Svi su se pridržavali te naredbe osim Valentina. Valentin je u svoje slobodno vrijeme radio u vrtu. Tada mu je došla djevojčica i zamolila ružu za svog bolesnog prijatelja. Nakon nekoliko dana, djevojčica se vratila i rekla Valentinu kako je dječak bio jako sretan zbog poklonjene ruže. Na što joj je on darovao još jednu. Taj čin mu je dao ideju da i sam posjeti bolesne, siromašne i usamljene. Te im pokloni cvijeće i druge sitnice.

Tako se sve više pročulo za Valentina. Kako je vidio ljubav među ljudima i kako su ga molili da ih vjenča, Valentin je zanemario carevu zapovijed. Pa je potajno vjenčavao parove. Zatvor i pogubljenje ga nisu zabrinuli jer je vjerovao da je ljubav jača od svega. Car Klaudije saznao je za neposlušnost Valentina i bacio ga je u tamnicu , a 14. februara odrubljena mu je glava. U znak zahvalnosti, narod ga je proglasio svetim te odlučio da se 14. februara slavi dan svetog Valentina.

Djelo Dan zaljubljenih na vagi šerijata možete kupiti OVDJE

Komercijalizacija ljubavi?

U želji da zaljubljenima pruže vrhunski ugođaj pristupačan svačijem džepu, uoči Dana zaljubljenih kompanije kreću u mini kampanje. Kampanje koje obiluju najrazličitijim ponudama. Raznolikost ponude, detalje koji nikada nisu tako važni kao upravo taj dan. Cijene koje moraju biti pristupačne, jer nisu svi u mogućnosti izdvojiti silne novce, a svi žele da vole i budu voljeni. Tržišni znalci su toga svijesni i zato kreiraju ponude po takozvanim super cijenama. Ako im je vjerovati, poklon za voljenu osobu možete dobiti po najnižim mogućim cijenama. I dok su aranžmani drugačiji, svaka kompanija vjerno slijedi ideju niskih cijena.

Ostaje samo da se odlučite čija vam se ponuda najviše sviđa. Jer su sve po promo cijenama. Bar tako kažu. I onda počinje trka i šarada. Tržišna borba koja se odvija iza kulisa kupcu nije vidljiva. Njemu se predočava kvalitet proizvoda i ponude i sasvim suptilno naglašava da bolje neće naći. Rat protiv konkurencije. Nadmetanje kompanija interesantno je posmatrati sa poslovnog aspekta, ali je ono za potrošača svjesna obmana. Cilj je da vas ubjede da konkurentski proizvod nije vrijedan vaše pažnje i novca. Pa se na to često utroši više energije nego na kvalitet onoga što vam nude.

Dan zaljubljenih na vagi šerijata

A potrošač to teško može vidjeti. Danas taj datum mnogi smatraju produktom američkog potrošačkog društva. Samo u Americi prosječna potrošnja na taj dan iznosi 98 dolara. Svake godine milioni i milioni dolara se potroše na raznorazne poklone. Navest ćemo za primjer Kolumbiju koja godišnje profitira 600 miliona dolara od prodaje ruža koje se darivaju na Valentinovo. Studija je također pokazala kako je najveći broj transakcija uoči Dana zaljubljenih u Europi 2019. godine izvršen 14. februara (34.968,569 transakcija).

Djelo Dan zaljubljenih na vagi šerijata

Riječ je o izuzetnom djelu koje stavlja Dan zaljubljenih na vagu šerijata i daje šerijatski osvrt na to. Djelo je od izuzetne važnosti za svaku muslimansku porodicu, ali i nemuslimane.

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Ljubav u islamu

Najuzvišenija ljubav u islamu je ona koja potiče iz iskrenog srca prema svome Stvoritelju, Allahu, i Njegovom poslaniku Muhammedu, alejhiselam. Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Allahov Poslanik, alejhiselam, rekao: „Niko od vas neće (potpuno) vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegove djece, njegovih roditelja i od svih ljudi!“ (Buhari i Muslim).

Ljubav prema Uzvišenom Allahu je jedan od razloga ulaska u Džennet. U hadisu Enesa, radijallahu anhu stoji da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, alejhiselam: „Kada će biti Smak svijeta?“, pa ga je Poslanik, alejhiselam, upitao: „A šta si pripremio za njega?“, a ovaj čovjek mu odgovori: „Ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika'“, tada mu Poslanik, alejhiselam, reče: „Bit ćeš sa onima koje voliš!“. Enes, radijallahu anhu, nastavlja i kaže: „Nismo se obradovali ničemu toliko jako kao riječima Poslanika, alejhiselam: „Bit ćeš sa onima koje voliš“ (Buharija i Muslim).

Bračna ljubav

Između Allahovog Poslanika, alejhiselam, i njegove voljene supruge Aiše, radijallahu anha, postoji veliki broj predaja. Njihov život je bio oličenje sretne, zdrave, posebne i iskrene ljubavi. Amr ibn El-As, radijallahu anhu, je upitao Allahovog Poslanika, alejhiselam: „Ko ti je od ljudi najdraži?“, pa mu je Allahov Poslanik, alejhiselam, odgovorio: „Aiša“ (Tirmizi). U drugom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, alejhiselam, rekao: „Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim.” (Muslim)

Uzvišeni Allah kaže: ”…i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju“ (Er-Rum, 21).
U islamu ljubav njegujemo kroz vječnu ljubav u ime Allaha, da se za Njegovu ljubav žrtvujemo.“…Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti…” (El-Enbija, 35)

Zašto je muslimanu zabranjeno obilježavati Dan zaljubljenih?

”Najbitnije što bi jedan musliman trebao znati po pitanju ophođenja prema kjafirima (nevjernicima) sa kojima muslimani nisu u ratu se može podijeliti na četiri vrste djela. (uzeto i preuređeno iz knjige “Et-Teamulu mea gajril-muslimin” – Ophođenje sa nemuslimanima, dr. Abdullah Et-Tariki, str. 81 – 84)

Djelo Dan zaljubljenih na vagi šerijata možete kupiti OVDJE.

Prva vrsta: Djela koja predstavljaju kufr i izlazak iz islama:

– Potpuna privrženost kjafirima tako da musliman postane jedan od njih svojom vanjštinom i unutrašnjošću.

– Ljubav prema kjafirima zbog onoga na čemu su oni od njihove vjere, zadovoljstvo sa onim što oni rade i radost i želja da oni pobijede i nadvladaju muslimane.

– Pomaganje kjafira u njihovom ratu protiv muslimana učestvujući i boreći se u redovima njihove vojske protiv muslimana.

Druga vrsta: Djela koja predstavljaju veliki grijeh, a u određenim slučajevima mogu izvesti iz islama:


– Uzimanje kjafira kao bliske pomoćnike, saradnike i savjetnike (uglavnom se odnosi na vladare, namjesnike, ministre i slično).

– Pretjerano veličanje kjafira i uzdizanje onoga što je kod njih.

– Ulazak u njihovu vlast bez nužde ili potrebe od koje se očekuje korist za islam i muslimane.

– Učestvovanje sa njima u njihovim vjerskim obredima radi uljudnosti.

– Činjenje istigfara (traženje oprosta od Allaha) preminulim kjafirima i dovljenje Allahu da im oprosti.

– Oponašanje kjafira u njihovim vjerskim obilježjima i praznicima, poput nove godine, uskrsa, božića.

– Čestitanje kjafirima njihovih vjerskih obilježja i praznika.

Dokazi:

”Da je prisustvovanje kjafirskim praznicima zabranjeno ukazuju riječi Uzvišenog kada Allah, subhanehu ve te'ala, navodi osobine robova Milostivog: „I oni koji ne svjedoče (ne prisustvuju) laži“ (El-Furkan, 72).
Navodi Ibn Kesir u tefsiru ovog ajeta između ostalih tumačenja da se riječi Uzvišenog „ne prisustvuju laži“ na laži misli na mušričke praznike, a što se prenosi od mnogih mufessira.

Kaže Ibn Kesir: „A kažu Ebul-‘Alije, Tavus, Ibn Sirin, Dahhak, Rebi'a i drugi to su mušrički praznici“.
Znači, ajet jasno govori da Allahovi pravi robovi ne prisustvuju kjafirskim praznicima koji predstavljaju laži i iskrivljenu i deformisanu nebesku objavu i vjeru.

A da je bilo koji vid pomaganja (podrške ili veličanja) kjafirskih praznika takođe zabranjen ukazuju riječi Uzvišenog: „A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu“ (El-Maide, 2). Ovim ajetom Uzvišeni zabranjuje međusobno potpomaganje muslimana u onome što je grijeh prema Allahu, što znači da je pomaganje kjafira u tome još veći grijeh. A nema sumnje da su njihovi praznici koji su zasnovani za iskrivljenoj i derogiranoj vjeri (ili čak paganskoj) najviši vidovi griješenja prema Uzvišenom Allahu. Pod ovo pomaganje u griješenju ulazi primanje hedija od njih povodom njihovih praznika, kao i prodaja svega onoga u čemu se pomažu u veličanju tih praznika.a druge strane, primanje hedija od njih povodom tih praznika, prisustvovanje istima, čestitanje i prodaja onoga u čemu se pomažu ti praznici, sve to vodi u oponašanje kjafira u njihovim praznicima. A oponašanje je zabranjeno sljedećim šerijatskim tekstovima:
– Hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih“. Bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed, a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, Ibn Hadžer, Albani i Sulejman ‘Alevan.

– Takođe, hadis kojeg bilježe imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, a prenosi ga Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, čak kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima.” ”Jesu li to židovi i kršćani?”- upitali smo. ”A ko drugi?”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” – (dokaze u svom članku navodi dr. Zijad Ljakić)

”Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne potpomažite se u grijehu i skrnavljenju pravde i bojte se Allaha; Allah, doista, strašno kažnjava.”

Muslimani trebaju tražiti utočište kod Allaha i upute od Njega i pomoći kako bi ostali čvrsti u slijeđenju upute jer niko ne može uputiti osim Allaha i niko ne može odvesti u zabludu osim Njega i On je izvor snage. I neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i ashabe.

Djelo Dan zaljubljenih na vagi šerijata možete kupiti OVDJE.