Bitna akidetska djela u ponudi IMB shopa

Akida predstavlja temeljnu doktrinu koja definira vjerovanja i uvjerenja muslimana. U IMB shopu, nudi se širok spektar ključnih akidetskih djela koja pružaju duboko razumijevanje ove temeljne oblasti islamske teologije. Ova akidetska djela ne samo da obogaćuju znanje, već i jačaju vjeru svakog vjernika, pružajući smjernice za ispravno vjerovanje i praksu.

Kitabu Tevhid od Ibn Huzejme

“Kitabu Tevhid” od Ibn Huzejme jedno je od najvažnijih djela u islamskoj teologiji, koje detaljno obrađuje koncept tevhida – jedinstva i jednoće Allaha. Ovo djelo naglašava važnost čistog monoteizma, razjašnjavajući različite aspekte tevhida i odbacujući svaku formu širka (mnogoboštva).

Idealno je za one koji žele produbiti svoje razumijevanje temeljnog islamskog vjerovanja.

photo1712686854 1 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Tevhid Ibadeta u Kur'ani Kerimu – Tematski Tefsir

“Tevhid Ibadeta u Kur'ani Kerimu” pruža tematski tefsir (tumačenje) Kur'ana, fokusirajući se na koncept tevhida u obožavanju. Ovo djelo istražuje kur'anske ajete koji se odnose na isključivu obožavanje Allaha, pružajući dublje razumijevanje i kontekstualno tumačenje. Savršeno je za one koji žele produbiti svoje znanje o tevhidu kroz prizmu Kur'ana.

” Ovo je magistarski rad za koji je njegov pisac dobio titulu magistra sa najvećom ocjenom na Islamskom univerzitetu Imam Muhammed ibn Sa’ud el-Islamijje!

Zaista je Uzvišeni Allah objavio ovu Knjigu da bi bila uputa ljudima i džinnima i vidljivi dokaz istinitosti Njegovog Poslanika, i nadnaravna pojava do Sudnjeg dana.

Ulema islama je stala kod ovog Kur’ani Kerima poimajući Ga i razmišljajući o Njemu da bi Ga objasnili i iz Njega izveli propise sve do današnjeg dana – da im Allah da veliku nagradu za to!

Glavna tema ove knjige je sadržana u onome sa čim su poslani svi Allahovi vjerovjesnici, od robovanja svih stvorenja samo Onome ko ih je stvorio i činjenje ibadeta samo Njemu, subhanehu, i da upozori na širk i njegove sljedbenike, a posebno u današnje vrijeme, jer su širk i putevi ka njemu otvoreni i jer su rijetki oni koji se protiv njega bore naučno, da’vetski i materijalno.

Cilj ovog djela je skupiti ajete koji govore o temi ‘Tevhid ibadeta’ zatim ih proučavati kroz prizmu tefsira ehlus-sunnetskog učenja, koristeći tefsire i knjige poznatih alima ummeta, davajući pregledan sadržaj temi o kojoj pišem.

O ovoj temi sa gledišta ‘Tematskog tefsira’ do pisanja ove knjige niko nije prije pisao i sakupio u jedno djelo tako da je ovo prvo djelo iz ove tematike na arapskom jeziku, a također i na bosanskom jeziku.

‘Tevhid ibadeta’ je osnova da’veta svih Allahovih poslanika, zato je govor o njemu od najvažnijih tema u islamu.

Islamska akida se uzima iz dva osnovna izvora islama, Kur’ana i Sunneta, zato je uzimanje dokaza kod islamske uleme iz ajeta koji govore o ‘Tevhid ibadetu’ od najvažnijih dokaza.

Jako je važno da se ajeti o ‘Tevhid ibadetu’ tefsire na najispravniji način, kako bi se došlo do ispravnog tumačenja tih ajeta.

Ova tematika je vezana za cijelu vjeru, jer ‘Tevhid ibadet’ ulazi u svaku poru života.

Mnogi muslimani ne čitaju akidetske knjige, ali čitaju Kur’an tako da je neophodno da im se predoči ispravan tefsir ajeta iz akide.”

photo 2023 03 03 00 05 53 1 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Vasitijska Akida – Komentar

“Vasitijska Akida” je klasično djelo Ibn Tejmijje, koje predstavlja sažet, ali detaljan pregled ključnih aspekata islamskog vjerovanja. Komentar na ovo djelo pruža dodatna objašnjenja i kontekst, čineći ga pristupačnijim i razumljivijim za čitatelje. Ovo je esencijalno štivo za svakog muslimana koji želi produbiti svoje razumijevanje akide.

photo 2022 12 05 04 23 29 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Tahavijska Akida

“Tahavijska Akida” je jedno od najpoznatijih djela u islamskoj teologiji, koje pruža sažet, ali precizan pregled temeljnih vjerovanja ehli-sunneta vel-džemata. Ovo djelo je jednostavno, ali izuzetno duboko, idealno za svakoga ko želi steći osnove islamske vjeroispovijesti.

Stazom Ispravnih Prethodnika

“Stazom Ispravnih Prethodnika” nudi uvid u vjerovanja i prakse prvih generacija muslimana. Ovo djelo naglašava važnost povratka izvornoj praksi islama, kako su je živjeli i razumjeli prvi muslimani, pružajući smjernice za ispravno prakticiranje vjere u današnjem vremenu.

photo 2023 08 22 17 33 01 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Četiri bitna pravila

“Četiri Bitna Pravila” je klasično djelo koje se fokusira na temeljne principe islamskog vjerovanja i prakse. Ovo djelo pruža jasan i koncizan pregled ključnih pravila koja svaki musliman treba razumjeti i primjenjivati u svom životu. Idealan je vodič za one koji žele ojačati svoje vjerovanje i praksu.

photo 2022 12 05 04 23 21 2 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u Islamu

“Ljubav Prema Dobru i Mržnja Prema Zlu u Islamu” istražuje ključni moralni koncept u islamu – voljenje dobra i odbacivanje zla. Ovo djelo pruža duboko razumijevanje ovog principa, objašnjavajući kako ga primijeniti u svakodnevnom životu. Savršeno je za one koji žele uskladiti svoje ponašanje s islamskim etičkim normama.

photo 2022 12 05 04 23 31 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Ova bitna akidetska djela dostupna u IMB shopu pružaju neprocjenjiv izvor znanja i smjernica za svakog muslimana. Kroz njihovo proučavanje, vjernici mogu produbiti svoje razumijevanje islamske vjeroispovijesti, ojačati svoju vjeru i unaprijediti svoju praksu. Posjetite IMB shop i obogatite svoju biblioteku ovim vrijednim djelima koja će vas voditi na putu islama.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.