Dubine islamskog znanja: Vjerovanje, Tefsir i Historija

Islam je bogata riznica duhovnih, moralnih i intelektualnih blaga koja oblikuju živote milijardi ljudi širom svijeta. U ovom blogu, istražit ćemo ključne aspekte islamskog vjerovanja i prakse, uključujući imanski odgoj, sažeti prikaz islamskog vjerovanja, tefsir Kur'ana, vjerovanje u Sudnji dan, itd. Svaka od ovih tema nudi duboko razumijevanje vjere i potiče na daljnje istraživanje i primjenu islamskih vrijednosti u svakodnevnom životu.

Imanski odgoj

Imanski odgoj, ili odgoj u vjeri, ključan je za izgradnju snažnog i stabilnog islamskog identiteta. Ovaj proces uključuje učenje i prakticiranje osnovnih vjerovanja, razvijanje moralnih vrlina i usvajanje islamskih vrijednosti. Roditelji, učitelji i zajednica igraju vitalnu ulogu u vođenju djece i mladih na putu istinskog imana, pružajući im alate za suočavanje s izazovima i iskušenjima modernog svijeta.

photo 2023 03 03 00 04 54 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Sažeti prikaz islamskog vjerovanja – Smjernice, postulati i pravila

Islamsko vjerovanje temelji se na jasnim smjernicama, postulatima i pravilima koji definiraju odnos između vjernika i Allaha, drugih ljudi i svijeta oko nas.

Ovaj sažeti prikaz obuhvata osnovne aspekte islamske akide, uključujući vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i kader (predodređenje). Razumijevanje ovih temelja ključno je za ispravno prakticiranje vjere i izgradnju skladnog života u skladu s Allahovim propisima.

7 2 scaled 1 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Šije i Haridžije na Vagi Ehli-sunneta vel-džemata

Historijske i teološke razlike između različitih islamskih sekti, poput šija i haridžija, i njihove usporedbe s učenjima ehli-sunneta vel-džemata (sljedbenika sunneta i zajednice) pružaju važne uvide u razvoj islamske misli i prakse.

30 scaled 1 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Tefsir Kur'ana Časnog – Amme Džuz

Tefsir, ili tumačenje Kur'ana, posebno Amme džuza (posljednje tridesetine Kur'ana), nudi dragocjene uvide u poruke i mudrosti sadržane u Allahovoj objavi. Detaljno proučavanje ovih ajeta pomaže vjernicima da dublje razumiju svoju vjeru, primjenjuju kur'anske smjernice u svakodnevnom životu i približe se Allahu kroz ispravno obožavanje i moralno ponašanje.

10.2. scaled 1 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Vjerovanje u Sudnji Dan

Vjerovanje u Sudnji dan jedan je od šest temelja islamske vjere. Ovo vjerovanje potiče muslimane na odgovorno ponašanje, svjesnost o posljedicama svojih djela i pripremu za konačni obračun pred Allahom. Razumijevanje znakova i događaja povezanih sa Sudnjim danom pomaže vjernicima da žive svjesno, ispravno i u skladu s Allahovom voljom.

244757507 2974652646085091 7203182998630657647 n 1 - IMB eShop

KUPITE OVDJE

Ibrahim, Alejhis-selam

Ibrahim, alejhis-selam, jedan je od najvažnijih poslanika u islamu, poznat po svojoj nepokolebljivoj vjeri i poslušnosti prema Allahu. Njegov život i djela, uključujući izgradnju Kabe i spremnost da žrtvuje svog sina Ismaila, pružaju vjernicima nadahnuće i primjer potpunog predanja Allahu. Priče o Ibrahimu, alejhis-selam, ističu vrijednosti poput vjere, strpljenja i poslušnosti.

ibrahim - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Ove knjige i teme predstavljaju bogatstvo islamskog znanja i mudrosti, pružajući smjernice za duhovni i moralni razvoj svakog vjernika. Kroz proučavanje i primjenu ovih učenja, muslimani mogu produbiti svoje razumijevanje vjere, ojačati svoj iman i živjeti u skladu s Allahovim propisima. Pozivamo vas da istražite ove knjige i obogatite svoje znanje o islamu, jačajući svoj duhovni put i vezu s Allahom.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.