TEVHID IBADETA U KUR'ANI KERIMU – Tematski tefsir

Cijena

35,00 KM

Podjeli

” Ovo je magistarski rad za koji je njegov pisac dobio titulu magistra sa najvećom ocjenom na Islamskom univerzitetu Imam Muhammed ibn Sa’ud el-Islamijje!

Zaista je Uzvišeni Allah objavio ovu Knjigu da bi bila uputa ljudima i džinnima i vidljivi dokaz istinitosti Njegovog Poslanika, i nadnaravna pojava do Sudnjeg dana.
Ulema islama je stala kod ovog Kur’ani Kerima poimajući Ga i razmišljajući o Njemu da bi Ga objasnili i iz Njega izveli propise sve do današnjeg dana – da im Allah da veliku nagradu za to!
Glavna tema ove knjige je sadržana u onome sa čim su poslani svi Allahovi vjerovjesnici, od robovanja svih stvorenja samo Onome ko ih je stvorio i činjenje ibadeta samo Njemu, subhanehu, i da upozori na širk i njegove sljedbenike, a posebno u današnje vrijeme, jer su širk i putevi ka njemu otvoreni i jer su rijetki oni koji se protiv njega bore naučno, da’vetski i materijalno.
Cilj ovog djela je skupiti ajete koji govore o temi ‘Tevhid ibadeta’ zatim ih proučavati kroz prizmu tefsira ehlus-sunnetskog učenja, koristeći tefsire i knjige poznatih alima ummeta, davajući pregledan sadržaj temi o kojoj pišem.
O ovoj temi sa gledišta ‘Tematskog tefsira’ do pisanja ove knjige niko nije prije pisao i sakupio u jedno djelo tako da je ovo prvo djelo iz ove tematike na arapskom jeziku, a također i na bosanskom jeziku.
‘Tevhid ibadeta’ je osnova da’veta svih Allahovih poslanika, zato je govor o njemu od najvažnijih tema u islamu.
 
Islamska akida se uzima iz dva osnovna izvora islama, Kur’ana i Sunneta, zato je uzimanje dokaza kod islamske uleme iz ajeta koji govore o ‘Tevhid ibadetu’ od najvažnijih dokaza.
 
Jako je važno da se ajeti o ‘Tevhid ibadetu’ tefsire na najispravniji način, kako bi se došlo do ispravnog tumačenja tih ajeta.
 
Ova tematika je vezana za cijelu vjeru, jer ‘Tevhid ibadet’ ulazi u svaku poru života.
 
Mnogi muslimani ne čitaju akidetske knjige, ali čitaju Kur’an tako da je neophodno da im se predoči ispravan tefsir ajeta iz akide.”

Dostava na adresu

Brza i pouzdana dostava direktno na vašu kućnu adresu.

Sigurna kupovina

Zaštićene narudžbe sa kompletnom privatnošću kupca.

Plaćanje pouzećem

Mogućnost plaćanja gotovinom prilikom preuzimanja proizvoda.

Podrška kupcima

Dostupna korisnička podrška za sva pitanja i pomoć pri kupovini.