Biseri vjere – naučimo o vrijednosti žene muslimanke

Koliko znamo o vrijednosti žene muslimanke i na kojem je ona položaju u današnjem vremenu? U islamu, od nas se traži da njegujemo ljubaznost i poštovanje prema svim ljudima, a posebno prema našim životnim partnerima, s kojima smo povezani najčvršćim vezama. Allah, džellešanuhu, poručuje vjernicima: “O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate… Sa ženama lijepo živite!” (en-Nisā, 19).

Allah je ovim ajetom ukazao na važnost ljubaznosti prema ženi i time poništio taj prijašnji običaj da se žena ponižava i da bude ništavna kao jedinka u svojoj porodici.

Uzvišeni Allah kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97)

U vrijeme kada mnogi muškarci naglašavaju svoja prava, istodobno zaboravljajući prava svojih supruga, važno je podsjetiti se da žene imaju jednako pravo na ljubaznost i poštovanje. Islam stavlja obavezu na oboje da žive u skladu s tim.

Ibn Abbas je rekao: “Predstavlja mi radost uljepšati se svojoj supruzi, kao što volim da se ona meni uljepša.” Ovo jasno odražava međusobno poštovanje i brigu koju islam promovira.

 “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio” (El-Ahzab, 35)

Ovaj ajet podsjeća nas na važnost očuvanja čvrste veze između supružnika. Islam nas uči da odnos temeljen na dobročinstvu i toleranciji može opstati.

O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika, neka spuste haljine svoje niza se, tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59) 

Žena prije islama

Uzvišeni Allah stvorio je ženu kao drugu polovicu čovječanstva, dodijelivši joj uzvišenu misiju – služenje Allahu. Prije pojave islama, žene su lutale mračnim ulicama nepravde i neshvatanja. Postavljala su se pitanja o tome ima li žena dušu, je li vlasništvo muškarca, i kakav bi bio njezin status nakon smrti muškarca kojem pripada. Pojavom islama, život žene doživio je preobrazbu iz sramotnog i nasilnog u ozračje pravde, gdje su joj garantirana prava i poštovanje.

U Kur'anu, u suri El-Hudžurat (13), Allah kaže: “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i na plemena i narode vas podijelili da biste se upoznali. Kod Allaha je od vas najugledniji onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i o svemu je obaviješten!” Ovaj ajet jasno ukazuje na raznolikost ljudskog društva i naglašava da je prava čast mjerilo pobožnosti, ne roda, plemena ili etničke pripadnosti.

Islam je ženu oslobodio od zatvora nasilnih i ponižavajućih običaja, pruživši joj identitet, prava i zaštitu od različitih oblika zlostavljanja. Njen život dobio je svjetlost i smjer kroz Allahove smjernice, kako bi hodala putem koji odražava njezinu prirodu i ostavljala trajan trag na ovom svijetu.

Neophodno je razbiti mitove i nerealne predrasude, jer je prava žene muslimanke integrirana u temelje šerijatskih normi koje štite njeno dostojanstvo, prava i slobodu.

Propisi o ženama

Knjiga “Propisi o ženama” obrađuje sljedeće propise:

Položaj žene u islamu, Ukrašavanje žene između dozvoljenog i zabranjenog, Odjeća žene muslimanke, Hajz, Nifas, Istihaza, Abdest, Gusul, Prava supružnika, Obaveze supružnika, Podjela žena na poslušne i neposlušne, Trudnoća, Dojenje, Abortus, Prekid braka, Iddet, Mješanje žena i muškaraca, Bračna intima, Lezbejstvo, Čuvanje stidnog mjesta, Obaranje pogleda, Slušanje muzike, Propisi putovanja, Osamljivanje sa muškarcima koji joj nisu mahremi, Rukovanje sa muškarcima, Ko su mahremi ženi.

photo 2023 11 25 01 19 51 1 - IMB eShop

KUPI ODMAH

Mr. Subhija Bektić je magistrirala na Univerzitetu “Melik Saud” u Rijadu, trenutno je na doktorskom studiju na Odsjeku akida i komparativne religije. Održala je brojna predavanja širom BiH, kao i online predavanja. Majka je petero djece.

Dvije strane života

Dvije strane života je knjiga koja je nastala kao plod korisnica i aktivistica projekta “Hidžab za sestre”. Šesto izdanje udruženja Oaza.

Knjiga “Dvije strane života” koja u svom okrilju skriva mnoge izazove o životu bez hidžaba, poteškoće u procesu primjene ovog propisa, ali i plodove u životu sa njim.

photo 2023 12 02 23 44 46 1 - IMB eShop

KUPI ODMAH!

Napisana kao podstrek onima kojima fali vjetra u leđa, podrške i ohrabrenja.

Posvećena našim dragim sestrama koje su se zaputile putem jedne od najvećih, ali i najljepših promjena u njihovim životima.

Šta svaka muslimanka treba da zna

Dopustite nam da vam predstavimo dragocjeno blago – knjigu “Šta svaka muslimanka treba da zna”, čiji je cilj pružiti vam jasno i lako razumljivo vodstvo kroz ključne aspekte vaše vjere. Ova knjiga je posebno stvorena da bude vaš neizostavan saputnik na putu duhovnog rasta i obrazovanja.

rrr2023 12 07 15.51.21 1 - IMB eShop

KUPI ODMAH!

Što ova knjiga donosi:

 1. Akida
  • Dubinsko razumijevanje temeljnih vjerskih uvjerenja koja će ojačati vašu vezu s Allahom.
 2. Fikh
  • Jasna i praktična tumačenja islamskih propisa koji će vam olakšati svakodnevni život u skladu s vjerom.
 3. Inspirativne poruke iz hadisa:
  • Upućivanje na mudrosti i smjernice koje se kriju u riječima Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 4. Duševni sklad kroz zikr:
  • Naučite o moći zikra i kako ga učiniti sastavnim dijelom svakodnevnog života radi postizanja unutarnjeg mira.
 5. Bogatstvo islamske kulture:
  • Upoznajte se s važnim kulturnim aspektima islamskog načina života koji će obogatiti vaše razumijevanje vlastite zajednice.

Neka ova knjiga bude svjetionik na vašem putu duhovnog uspinjanja. Ulaganje u svoje znanje o vjeri je najdragocjenija investicija koju možete napraviti.

Ovdje predstavljamo nekoliko naslova koji su nezaobilazni za svaku istinsku ljubiteljicu knjiga.

Iddet

Ova knjiga će vas voditi kroz pravila iddeta, pružajući vam mudrosti koje će vam pomoći u suočavanju sa životnim izazovima i postizanju unutarnje ravnoteže.

KUPITE ODMAH

Kraljica – Otkrijte snagu ženske duše

Kroz priče snažnih žena, ova knjiga će vas inspirirati i podsjetiti na nevjerovatnu snagu koju svaka žena nosi u sebi, čineći je pravom kraljicom vlastitog života.

KUPITE ODMAH

Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Autor ovog djela dijeli ključeve sreće, pružajući vam smjernice kako postati najbolja verzija sebe i živjeti život ispunjen radosti.

KUPITE ODMAH

Narukvica moje majke

Ova knjiga istražuje duboke veze između majki i kćeri, podsjećajući nas na važnost porodičnih vrijednosti i nasljeđa.

KUPITE ODMAH

Iz života muslimanki iz doba ashaba tabiina

Otkrijte priče žena koje su živjele u vremenu ashaba tabiina, pružajući vam uzore čvrste vjere i snage.

KUPITE ODMAH

Imancipacija

Knjiga koja istražuje koncept imancipacije u islamskom kontekstu, potičući na osnaživanje žena kroz vjeru i znanje.

KUPITE ODMAH

Transformacija duše

Ova knjiga nudi putokaz za duhovni rast i transformaciju, pomažući vam razvijati unutarnju snagu.

KUPITE ODMAH!

Propisi o ženama

Otkrijte esencijalna pravila i smjernice vezane uz žene u islamu kroz ovu informativnu knjigu.

KUPITE ODMAH!

Ovdje u IMB eshopu, nudimo vam priliku da uđete u svijet riječi koja nadmašuje granice, budi duh i osnažuje srce. Pronađite inspiraciju, mudrost i radost u našem izboru knjiga koje su pažljivo odabrane kako bi obogatile vaš duhovni put. Spremni ste na ovoj čarobnoj literarnoj avanturi. Posjetite našu online knjižaru sada!