Upoznaj džennet kako bi njemu težio!

Upoznaj džennet kako bi njemu težio!

Kako bi čovjek imao više volje, hrabrosti i snage za cilj, potrebno je ponekad da se podsjeti koliko je taj cilj dragocjen. Stoga, čovječe koji se trudiš na Putu ispravnom, upoznaj džennet kako bi njemu težio!

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prva skupina koja će ući u Džennet biće poput Mjeseca u noći uštapa. Oni koji budu ulazili iza njih blistaće poput najsjajnije zvijezde na nebu. U njemu neće ni malu ni veliku nuždu obavljati, niti se oseknjivati niti pljuvati. Češljevi će im biti od zlata, a znoj ce im mirisati poput mošusa. Mengele ce im biti od aloja drveta. Žene će im biti djevice crnih krupnih ociju. Biće složni svi kao jedan i imaće lik njihova oca Adema, šezdeset aršina visokog od zemlje.”

A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti, usred bašči i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti; u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati, blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!” (Duhan, 51-57)

Dobri će, zaista, u nasladama boraviti. Sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života, daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! – pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.” (El-Mutaffifun, 22-28)

Put do dženneta…

Putevi na ovom dunjaluku obično su popločani tugom, nezadovoljstvom i tegobama, jer je iskušenje. Zato i sam put do dženneta nije ni malo lagan, i pun je odricanja, suza, nije protkam dugotrajnim užicima i strastima. Čovjek mora biti snažan i ustrajan i mora shvatiti koliko je njegov cilj važan.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kad je Allah stvorio džennet poslao je meleka Džibrila u džennet i rekao mu: ‘’Idi pogledaj šta sam sve pripremio u džennetu za one koji ga nastane.’’ Melek Džibril je otišao i vidio sve džennetske užitke i blagodati, pa kad se vratio, rekao je: ‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, neće niko čuti za džennet i njegove ljepote, a da neće ući u njega.’’ Nakon toga Allah je pokrio džennet i put do njega, iskušenjima i poteškoćama, i poslao je Džibrila da ponovo vidi džennet. Nakon što je Džibril vidio da je put do dženneta popločan iskušenjima i nedaćama, kad se vratio rekao je: ‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, bojim se da niko od ljudi neće ući u džennet.” (Ebu Davud i Tirmizi).

Džennet je cijena za koju je Allah od vjernika kupio živote i imetke njihove, rekavši: Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur’anu -, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.” (Et-Tevba, 111.)

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: ”Zar ne, Allahova roba je skupa. Zar ne, Allahova roba je džennet.” (Tirmizi)

Ibn Kajjim o džennetu

Upoznaj džennet kroz ove predivne riječi!

Ibn Kajjim el-Dževzi, u svojoj knjizi Hadil-ervah, ovako je opisao džennet i njegove blagodati:

‘’Kako smrtni čovjek da zamisli kuću koju je Allah svojom rukom stvorio i ukrasio, i učinio je vječnim boravištem onima koji su zaslužili Njegovu ljubav, zatim je ispunio rahmetom i Svojim zadovoljstvom, a ulazak u džennet opisao kao najveći uspjeh?!

No, ako pitaš o zemlji džennetskoj, znaj da je to misk i šafran, a ako pitaš za džennetski strop, pa, njegov strop je arš Allaha, Milostivog. A o njegovim ciglama ako pitaš, znaj da su one od srebra i zlata, isto kao i grane na njegovim stablima, a plodovi njegovi su nježniji od pjene, a slađi od meda.

Ako pitaš za njegove rijeke, znaj da džennetom teku rijeke od mlijeka koje nikada ne mjenja svoj okus i koje se ne kvari, i rijeke od vina koje je ukusno onima koji ga piju, i rijeke od čistog meda.  Za hranu i piće džennetsko ako pitaš, pa to je voće raznovrsno i meso ptičije koje ti duša zaželi, a njegovi napitci su: tesnim, zendžebil i kanfor. Njegovo posuđe i njegove čaše su od zlata i srebra, a ipak prozirne kao da su od stakla.

O džennetskim kapijama i njihovoj širini ako pitaš, znaj da konjanik na brzom atu, četrdeset godina putuje s jednog na drugi kraj kapije, al’ će doći dan kad će na tim kapijama biti velika stiska i gužva. I znaj da hladovinu džennetsku, konjanik ne može preći za stotinu godina.

Ako pitaš o prostranstvu džennetskom, znaj da će onaj ko bude imao najmanji posjed u džennetu, hiljadu godina obilaziti svoj posjed: dvorce, palaće, bašće i vrtove, i opet ih neće moći obići.

Ako pitaš o džennetskim šatorima, znaj da je dužina jednog šatora od šupljeg bisera šezdeset milja, a u dvorcima i palačama džennetskim su sobe sve jedne iznad drugih, a ispod njih teku džennetske rijeke. Za odjeću džennetsku ako pitaš, onda znaj da je to svila i zlato, a postelje u džennetu su od kadife, prostrte na uzvišenim mjestima.

Lica stanovnika dženneta će biti blistava kao mjesec u uštapu, svi će imat po trideset i tri godine, a visina njihova biće kao visina praoca im Adema a.s.  Oni će slušati pjesme koje će im svojim milozvučnim glasovima pjevati njihove supruge-hurije, od kojih je, što se stvorenja tiče, veličanstveniji samo govor meleka i Allahovih poslanika, a najveličanstvenji govor koji će džennetlije čuti, je govor Gospodara svjetova.

Posluga stanovnika dženneta bit će mladići čija mladost ne prolazi, a kad ih pogledaš izgledaju kao da su biser prosuti.

Ako pitaš o nevjestama i suprugama stanovnika dženneta, znaj da su to djevice čijim venama teku sokovi vječne mladosti. A osmjeh poput sunca blista na njihovim svijetlim licima i obrazima. Kad dočeka svog voljenog, pa šta reći o susretu dva čedna i nevina bića, dva prekrasna cvijeta čistom ljubavlju opijena.

O kako će samo medene riječi, džennetska ljepotica upućivati svom voljenom. Sve dok mu u zagrljaj ne padne, a šta tek reći o tom zagrljaju dviju zaljubljenih mladih grana koje su svoje ‘’ruke’’- mladice, obavile i ispreplele jedna oko druge. Njen voljeni će svoj odraz vidjeti na njenim obrazima kao u ogledalu, kao što će vidjeti srž potkoljenica njezinih.

Kad bi se džennetska ljepotica na dunjaluku pojavila, svojim mirisom bi ispunila prostor između nebesa i Zemlje. Sunčeva svjetlost bi ugasla pred njenom svjeltošću, kao što ugasne svjetlost zvijezda pred sunčevim svjetlom. Mahrama na glavi džennetskih ljepotica je vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. One su potpuno čiste i čedne, nikakvih fizioloških potreba neće imati. Njihova odjeća se nikada neće pohabati niti će njihova ljepota ikada proći i nestati. One su simbol vjernosti i odanosti, stidne i oborenih pogleda, osim svojih muževa nikada nikog neće ni pogledati. Prije toga nije je dodirnuo ni čovjek ni džin. A kada se pojavi u dvorcu svoga muža, cijeli dvorac će obasjati svojom svjetlošću.

Ako pitaš o njihovim zjenicama, pa to je najljepše crno na čistom bijelom. Njihov stas je vitkiji od najvitkijih grana. Grudi su im poput dva zrela, nabrekla nara, a koža im je kao safir i merdžani. Ako pitaš o njihovom ahlaku, pa one su hajratun-hisan. Djeve koje su kod sebe sakupile ljepotu i dobrotu, fizičku i duhovnu ljepotu. One su radost za oči i smiraj za dušu.

A ako pitaš o danu jevmul-mezid – danu viška i dodatne nagrade za džennetlije, znaj da se on odnosi na viđenje Allahovog lica koje će džennetlije vidjeti kao što se vidi sunce usred dana i mjesec u uštapu.

O, sreće i radosti za one koji će gledati u Allahovo lice. I velike li nesreće i tuge za one kojima će taj užitak uskraćen biti.’’

El-Mugira b. Šuba, radijallahu anhu, govori daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Musa je upitao Allaha: ‘Koji je najniži stupanj u Džennetu?’ Allah mu odgovori: ‘Najniži stupanj u Džennetu imat će čovjek koji će do Dženneta doći nakon što dženetlije već uđu u Džennet. Bit će mu rečeno: ‘Uđi u Džennet!’ On će upitati: ‘Gospodaru, kako ću ući kad su se ljudi već smjestili i uzeli ono što im pripada!’ Bit će mu postavljeno pitanje: ‘Da li ćeš biti zadovoljan ako dobiješ koliko je imao neki dunjalučki vladar?’ On će odgovoriti: ‘Hoću, Gospodaru, bit ću zadovoljan. ‘ Allah će mu reći: ‘Imat ćeš to, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. ‘ Pa će čovjek, kad Allah to peti put kaže, povikati: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’

Međutim, Allah će mu reći: ‘Imat ćeš deseterostruko više, imat ćeš sve što poželiš i što očima tvojim radost pričinjava!’ Čovjek će naposljetku povikati: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!” A onda je Musa upitao: ‘Gospodaru, koji je onda najviši stupanj u Džennetu?’ Allah mu odgovori: Najviši stupanj imat će oni koje sam za Sebe odabrao, počasti za njih Svojom rukom stvorio i zapečatio ih: niko ih nije vidio, niti je iko za njih čuo, niti je ma kome moglo naumpasti. ‘ Potvrdu za to imate u Allahovim riječima: ‘I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. ‘ (Sedžda, 17. ) ” Muslim (189).

Džennet i Džehennem

Džennet i Džehennem posljednje su odredište svakog čovjeka. I zato nema sumnje da njihova spoznaja i rad za njih ima poseban značaj.

042 sajt 1 - IMB eShop

Knjigu možete naručiti OVDJE.

Džennet i džehennem kao da ih gledaš

Svaki čovjek mora biti svjestan svrhe svog postojanja. Svrha postojanja svakog muslimana i konačan jeste Allahovo zadovoljstvo. Robovi s kojima je On Uzvišeni zadovoljan ići će u džennet. Oni s kojima Allah nije zadovoljan ići će u džehennem vječno, a to su oni koji u Allaha nisu vjerovali.

Ova knjiga upravo govori o džennetu i džehennemu. Razvija svijest o njima kroz vjerodostojne predaje iz Kur'ana, sunneta, te govora islamskih učenjaka.

dzennet i dzehennem web - IMB eShop

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Džennetski vrtovi

Djelo od izuzetne vrijednosti koje vas neće ostaviti ravnodušnim i mnogo će vam koristiti. Želite li čitati o džennetu i džennetskim ljepotama?

Onda je ovo djelo idealno za vas. Prožeto mnoštvom vjerodostojnih dokaza o govoru o džennetu, te razumijevanju istih, to je ono što ovo djelo posebno izdvaja.

photo 2021 08 29 19 31 58 - IMB eShop

Knjigu možete kupiti OVDJE.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu. Čitanje i zimski period odličan su par uz IMB shop.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.

Ukoliko želite znati zašto je zima idealna za čitanje, pročitajte tekst koji se nalazi OVDJE.