Par bitnih informacija o Muslimovom ”Sahihu”.

Par bitnih informacija o Muslimovom ''Sahihu''

Koliko znate o Muslimovom ”Sahihu”? Ime Muslimove zbirke: El musned es sahih el muhtesar min es sunen bi nakli el adli an el adli an rasulillah sallallahu alejhi ve selleme. (Ovako ga je nazvao ibn Hajr El Išbilij u el fihrest 85 str.)

Drugi učenjaci prigovaraju ovom imena jer većina autora komentara Muslimove zbirke ne spominje ovo ime u ovakvoj formi, većina njih se ograničava na ime ‘Sahih Muslim’ ili ‘El musned es sahih’. (Er risale el mustetrafe, 1/74).

white spring flower with white background 2022 11 16 15 50 22 utc - IMB eShop

Važnost i položaj Muslimove zbirke u Islamu (šerijatu i nauci):

Muslimova zbirka je od najvažnijih i najautentičnijih izvora šerijata (nakon Buharijinog sahiha). Veliki broj islamskih učenjaka ovo djelo opisuju u superlativima, neki hadiski eksperti mu čak daju prednost nad Buharijom.

Kaže ibn Mende:”Čuo sam hafiza Ebu Alija Nejsaburija da kaže: pod nebeskim svodom ne postoji vjerodostojnija knjiga od Muslimove zbirke. (Tarihul Islam, 186/20).

Naravno, odabrano mišljenje i mišljenje većine učenjaka jeste da je Buharijin sahih ispred Muslima generalno iako veliki broj hadiskih eksperta daje prednost Muslimu zbog ljepote redoslijeda, određenih dodataka koji su estetsko/tehničke prirode a kojih nema u Buhariji.
(Vidjeti detaljno u Tehzibul esma ve lugat 90/2).

single delicate fluffy white bird feather 2021 08 26 22 34 20 utc - IMB eShop

Način i trajanje pisanja zbirke:

Kaže imam Muslim: Sakupio sam ovaj “el musned es sahih” i napravio selekciju koristeći tristo hiljada hadisa koje sam čuo.

Kaže Ahmed ibn Seleme: “Bio sam sa Muslimom dok je pisao svoj sahih i to je trajalo petnaest godina. (Sijeru ealami nubela 566/12).

Cilj i svrha pisanja:

 1. Odvajanje i verifikacija vjerodostojnog hadisa.
 2. Da se očuva vjerodostojni sunnet Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
 3. Da se odbace i odvoje lažni, slabi i izmišljeni hadisi.

Kaže imam Muslim: “Predočio sam ovu svoju knjigu kod Ebu Zur'a Er Razija, sve na šta mi je ukazao da ima skrivenu slabost, da postoji neki uzrok slabosti, sve sam izbacio. A za sve što je rekao da je dobro, to sam ostavio.” (Sijer ealami en nubela 568/12).

Broj hadisa i knjiga u Muslimovoj zbirci:

Kaže Ahmed ibnu Seleme da je broj hadisa dvanaest hiljada (sa ponavljanjem).

Ibnu Salah i Nevevi kažu da ih je četiri hiljade bez ponavljanja.

Kaže Muhammed Fuad AbdulBaki: broj hadisa je 3033 bez ponavljanja, sa drugim rivajetima i putevima preko kojih su došli hadisi broj je 5770.

Broj knjiga u Muslimovom sahihu je četrdeset i pet.

Što se tiče poglavlja u zbirci, to je od djela komentatora, sam imam Muslim nije stavljao naslove za poglavlja. (Sijaneh, 103)

doves in love lovely birds white doves 2022 11 10 18 36 34 utc - IMB eShop

Pravac, način i metodologija imama Muslima u njegovom Sahihu:

 1. Poredao je na knjige i poglavlja shodno fikhskim propisima, počevši od knjige o imanu a završio je sa knjigom o sudstvu.
 2. Započeo je svoj sahih za mukaddimom (uvodna riječ) u kojoj je pojasnio način na koji je pisao svoj sahih i koji su bili njegovi uslovi za sabiranje hadisa.
 3. Tekstove hadisa skuplja i stavlja na jednom mjestu sa svim predajama koje su došle na tu temu.
 4. Drži se da hadis prenosi doslovno, ne prenosi značenje i ne parafrazira.
 5. Ne spominje muallakate (predaje koje nisu po uslovima njegovog sahiha) puno, osim na par mjesta.
 6. Ne miješa govore Ashaba i Tabiina sa hadisima.
 7. Precizno razdvaja oblike prenošenja hadisa, poput “obavijestio nas je” i “govorio nam je”.
 8. Takođe, hadise navodi i nabraja po pravilima usuli fikha:
  – Opšti, zatim detaljniji.
  – Manje jasan, zatim onaj koji ga pojašnjava detaljnije.
  – Anulirani, zatim onaj koji ga je anulirao.

Ovaj njegov način redoslijeda mnogo olakšava tragaocu za znanjem i istinom da dođe do informacije i istine.

Iz knjige ‘El kutubu sitte ve ešheru šuruhiha, ve havašiha… “

AndulAziz Eš Šaij.

Muslimova zbirka hadisa sa komentarom

Muslimova zbirka hadisa sa komentarom “Sahih Muslim”  zasigurno predstavlja jednu od najbitnijih hadiskih zbirki u ovom ummetu. Stoga, ne gubite vrijeme, nego na vrijeme dođite do svoje zbirke.

323449780 571215784861762 3887526560257962201 n 1 - IMB eShop

Zbirku možete naručiti OVDJE.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.