Odgoj djece uz islamsku dječju literaturu

Odgoj djece uz islamsku dječju literaturu

Kada je u pitanju suštinska promjena jednog društva u cjelini i iz korijena, odgoj djece u ovim teškim vremenima je od ključnog značaja. Niti jedan korak na bolje ne može se desiti ukoliko se ne promjeni stanje duše. A duše se odgajaju od malena, uz roditelje, braću, sestre i društvo. Uzvišeni Allah je rekao: „Allah, uistinu, neće promijeniti situaciju jednog naroda dok oni ne promijene ono što je pri njima (njihovim dušama).“ (Er-Ra’d, 11.)

Ispravno mjenjanje i njegovanje duše moguće je jedino, uz Allahovu pomoć, putem odgoja. Iako se čovjek može odgojiti i promjeniti svoje navike čak i u veoma kasnoj dobi života, duša se kalupi od malih nogu.

Kada pogledamo stanje vjernika i trenutno stanje svih ljudi u svijetu, jasno nam je da se svaki pojedinac mora strogo pobrinuti o odgoju svoje porodice. Odgajati snažne muslimanske ličnosti koje će se pridržavati vjere. I koje će u vjeru pozivati nužno je u ovom vremenu nemorala i zla.

Kada je u pitanuju odgoj u općem smislu, lijep i pravilan odgoj predstavlja članove društvene zajednice koji imaju lijepo ponašanje i vladanje. Koji posjeduju određene vještine i iskustva u raznim disciplinama i granama u cilju poboljšanja kompletnog društva i njegovog stanja.

Koja je uloga roditelja u procesu odgoja djeteta?

Roditelji su glavne uloge u životu djeteta. Dijete je njih prvo spoznalo, na njih se počelo oslanjati i njima vjeruje potpuno. Kako bi dijete normalno raslo i upoznavalo svijet oko sebe, veoma je važno da od malih nogu stvori zdravu vezu sa stvarnošću. Te da mu roditelji svojim ponašanjem uliju mnogo ljubavi, povjerenja, snage i hrabrosti.

Emocionalni razvoj djeteta još od prvih dana veoma je važan. Jer će ga stanje kakvo izgradi tada, pratiti tokom cijelog života. Uloga oca i majke ponaosob ali i kao zajednice i bračnog para veoma je važna u procesu izgradnje ličnosti mališana.

Iako je uloga oca i uloga majke posve različita po pitanju odgoja. Suština je ono što spaja način odgajanja kao i cilj. Kako bi se taj cilj uspješnog odgajanja djeteta postigao, neophodno je da u životu djeteta budu prisutni i otac i majka. Obzirom na to da dijete najviše osobina poprima upravo od svojih roditelja, oni bi trebali biti najljepši modeli ponašanja svojoj porodici. Otac bi trebao da se ponaša očinski i zaštitnički. I da bude model snažne, jake strane porodice kojoj svi bježe u zaštitu. Majka bi trebala da bude nježna, saosjećajna (ni otac ne treba izbjegavati ove osobine). Da pokazuje suptilnost, razumjevanje i da bude snažna karika jedne porodice. Zamjena uloga majke i oca u porodici može biti veoma pogubna za odgoj i emocionalni identitet djeteta. Te je balans ovih osobina i navika veoma važan još od samog rođenja.

Pored toga, važno je znati da je prvih godina majka najvažnija osoba u djetetovom životu. Emocionalna povezanost nje i djeteta osnažit će dijete, uliti mu dozu sigurnosti kroz koju će se polako učiti osamostaljivati.

Znate li šta je ”fitra”?

Svaki sin Ademov (svako dijete) rađa se u fitri (prirodnoj urođenoj vjeri islamu) pa ga njegovi roditelji (svojim odgojem) učine židovom, kršćaninom ili vatro-poklonikom.” Buharija i Muslim.

Veliki dio učenjaka smatra da se riječ “fitra” (urođena vjera) odnosi na činjenicu da su sve duše priznale Allaha kao svoga Gospodara. O čemu nas obavještava Allah u Kur’anu.

I kada je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: ‘Zar Ja nisam Gospodar vaš?’ – oni su odgovarali: ‘Jesi, mi svjedočimo’ – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: ‘Mi o ovome ništa nismo znali.’” (El-A’raf, 172).

Ono što se želi reći jeste da su duše u svojoj suštini priznale Allaha za svog Stvoritelja. I za Jedinog Apsolutnog Gospodara. I duša svakog djeteta kada se udahne prizna Allaha. Potom na ovaj svijet dolazi insan koji se rodio kao musliman. A to stanje promjeni sredina u kojoj dijete odrasta, greške prilikom odgoja i uticaj najbliže okoline.

Na arapskom jeziku, za riječ ”nevjernik” se koristi riječ ”kafir”. Ta riječ vodi porijeklo od riječi ”kefere” što znači ”potrpati, pokriti, zatrpati”. To nas vodi tome da čovjek postaje nevjernik tako što u sebi pokrije i zatrpa svoju urođenu vjeru i suštinu.

Kako su učenjaci gledali na odgoj i na djecu?

El-Ahnef b. Kajs, Allah mu se smilovao, ušao je kod Muavije b. Ebu Sufjana, r.a., koji je u naručju držao svog sina Jezida. Sa divljenjem je gledao u njega, pa je upitao: ‘O Ebu Bahre, šta kažeš o djeci?’ El-Ahnef je razumio pitanje i šta Muavija želi. Pa je rekao: ‘O vladaru pravovjernih, djeca su naša snaga, plod naših srca i radost očiju. Sa djecom napadamo naše neprijatelje i na njima svijet ostaje. Zato im budi pokorna zemlja kojom hode i nebo koje ih prekriva. Ako od tebe nešto zatraže, ti im to dadni. Ako od tebe traže da im udovoljiš, ti im udovolji. Ne uskraćuj im poklone, pa da im s tobom postane dosadno, i da im bude krivo što si još u životu i što smrt nikako da ti dođe.‘”

Rekao je Ibn Kajjim el-Dževzije, rahimehullah:

Bio jednom jedan kralj koji je imao veliko bogastvo i od djece jednu jedinu kćerku. Mnogo je volio svoju kćerku i udovoljavo joj je svim zabavama koje bi poželila. Ovo je trajalo dugo vremena. Pored kralja je živio jedan pobožnjak, koji je jedno veče, dok je učio Kur’an, glasno proučio slijedeće ajete iz sure Tahrim: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” Djevojčica je čula ove ajete i naredila svojim slugama: Stanite! Ali, oni nisu stajali.

Pobožnjak je nastavio ponavljati iste ajete dok je djevojčica nastavljala uporno govoriti slugama da stanu, ali oni nisu stajali. Tek kad je strgnula svoje odijelo sa sebe, sluge su prestale i odmah otišle do njenog oca i ispričali cijeli događaj. “Draga moja, šta se dogodilo večeras, šta te to raztužilo?” upitao je njen otac, zagrlivši svoju djevojčicu. Djevojčica je odgovorila:”Reci mi oče, tako ti Allaha, je li istina da Allah ima Džehennem (vatru) čije su gorivo ljudi i kamenje?” Odgovorio je otac: ”Da!” Upitala je djevojčica zatim: ”Zašto mi to nisi rekao? Tako mi Allaha, neću više jesti dobru hranu niti spavati u mehkom krevetu sve dok ne budem znala gdje je moje mjesto u Džennetu (Raju) ili Džehennemu (Paklu).” Safwat el-Safwah, 4/437-438.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,rekao:Podstičite vašu djecu da klanjaju od sedme godine, a od desete ih udarite ako su nemarna i odvajajte ih u njihovim posteljama.(Ebu Davud, Sahih u Albanijevoj Sahih el-Džamiji, 5868)

Kakav mora biti odgajatelj?

Otac i majka od malena moraju biti puni ljubavi, razumijevanja i blagosti prema svom djetetu. U ljutnji trebaju biti suzdržani, i ne smiju dijete vrijeđati i uništavati mu samopouzdanje. Ukoliko je neposlušno, dijete bi uz blage i dobronamjerne primjere i lekcije trebalo shvatiti grešku. Roditelji bi trebali izbjegavati svađu i udaranje djeteta osim u slučaju kada dijete odbija pokornost i čini harame. Samo u ovakvim okolnostima se preporučuju strožije mjere bez nanošenja ikakvih tjelesnih ozljeda! Disciplina je hrana za dušu i priprema za džennet, uz Allahovu pomoć.

U nastavku vam navodimo korisne knjige za vaše mališane iz naše ponude.

365 dana lijepog ponašanja

365 dana lijepog ponašanja je odlična literatura za vaše mališane.

Kroz zabavne strane ove izuzetno korisne knjige družite se sa svojim mališanima. I kroz zabavnu stranu druženja i učenja ih odgojite u okrilju islama.

viber image 2022 03 03 17 55 27 925 - IMB eShop

Imam Ibn En-Nuhas, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Kako može čovjek koji je saznao da će ga Uzvišeni Allah na Sudnjem danu pitati za njegovo stado, zapostaviti djecu i sluge i njihov odgoj, i pustiti ih kao stoku s lanca, bez ikakvog obuzdavanja uzdama šerijata i sunneta!? Kako može dozvoliti da odrastaju bez potrebnog znanja i kako može zanemariti njihov intelektualni razvoj!? Nekima je važnije da im sin zaradi koju marku nego da na vrijeme obavlja namaze. A ako bi zbog obavljanja nekog farza zakasnio da udovolji njihovoj potrebi, tada bi tek haos nastao. Takvi postupci su daleko od vjere. Zato neka svako preispita sebe i svoje postupke. Jer mnogo je onih koji su upropašteni zbog svoga nemara prema grijesima drugih a da to i ne osjećaju.”

Allah je najveći

Izuzetna islamska literatura za djecu. Odgojite djecu u okrilju islama uz zabavne priče koje će im držati pažnju.

241383157 2949116058638750 5627557835492752724 n - IMB eShop


Knjigu možete naručiti OVDJE.

Upoznaj svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Upoznaj svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem dolazi na 56 kartica sa 200 pitanja.

Na poklon poster A3 formata sa hronološkim prikazom života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Upoznaj svog Poslanika 1 scaled 1 - IMB eShop

Djeca će na veoma zanimljiv način učiti o životu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Te kroz igru i zabavu sticati nova znanja.

Knjigu možete naručiti OVDJE.

Ono što muslimansko dijete treba da zna

Ono što muslimansko dijete treba da zna je sjajna interaktivna knjiga za vaše mališane.

odgoj djece

Priuštite vašem djetetu osnovno znanje 0 vjeri na zanimljiv i interesantan način.

Naručite OVDJE.

50 priča za djecu

50 priča za djecu. Veoma lijepo i korisno djelo za djecu svi uzrasta.

odgoj djece

Naručite OVDJE.

Iz ponude Dječje literature izdvajamo i sljedeće: Abdest i namaz, Bojanka Arapsko pismo i brojevi, Kur'anske priče Velika bojanka.