Koliko je važno znanje na putu ka sreći?

Koliko je važno znanje na putu ka sreći?

Koliko se često pitate na koji način da krenete na put ka sreći? Jedan od najvećih uzroka sreće koju čovjekovo srce može osjetiti jeste sreća koju stiče znanjem o Allahovoj vjeri i Poslanikovom s.a.v.s., sunnetu. Koliko vjernik svoje znanje proširi, toliko mu raste sreća i prostranost na dunjaluku. I koliko mu neznanje i zablude skuče prostor u srcu i u razmišljanju, toliko mu dunjaluk postaje skučeniji i tjeskobniji.

Kada god vjernik svoje srce obraduje novim, istinskim znanjem koje će mu koristiti na oba svijeta i kojim će moći podučavati druge, njegova sreća se povećava. Korisna nauka koja je naslijeđena od Poslanika, sallallahu alejhi ve selem je ona nauka koja vodi do najljepšeg morala, najsretnijeg života i najraspoloženijih prsa.

ka sreći

”Najbolji od robova je onaj ko je zaštićen Allahovom knjigom i koji je se čvrsto pridržava.” (Osman Ibn Affan, radijallahu anhu).

Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: „Ugled i veličinu našli smo u skromnosti i blagosti.“

Imam Šafija, radijallahu anhu, rekao je“Ljudi najvećeg ugleda jesu oni koji ne znaju za svoj ugled.”

“Najugledniji kod Allaha jest onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa” (El-Hudžurāt, 13)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah Uzvišeni je rekao: “O sine Ademov, predaj se ibadetu i pokornosti Meni – prsa ću ti ispuniti bogatstvom i siromaštva ću te izbaviti, a ako ne postupiš tako, ruke ću ti zauzeti poslom, a neću te iz siromaštva izbaviti!” (Sahih, Sunen Tirmizi, br. 2466.)

Ibn Hibban je rekao: “Najbolji čovjek je onaj koji je ponizan onda kada može da se uzoholi, kada je skroman onda kada ima uvjeta da to ne bude, i kada je pravedan iako ima snage da bude nepravedan.”

Najčasnije znanje

Među najbolja i najčasnija znanja definitivno spada izučavanje islamske literature. Kroz takvu vrstu traženja znanja se približavamo Allahu i tražimo Allahovo zadovoljstvo. A samim tim ćemo ubirati lijepe i slatke plodove oba svijeta.

Tefsir, hadis, akida, fikh, ahlak i knjige o odgoju duše, sire i biografije velikana našeg ummeta i mnoge druge korisne knjige o kojima musliman može razmišljati i na koje se treba ugledati i ponašati se u skladu s naučenim treba da nam uzimaju mnogo životnog vremena i da nas uče i usmjeravaju, a uspjeh samo od Allaha zavisi.

Učenje hadisa napamet

Kada vjernik odluči učiti hadise napamet, i odluči napravi tako jedan važan korak, veoma je važno da poznaje odgovarajuće metode učenja. Bez odgovarajuće metode neće moći napredovati i izubit će se u moru rečenica koje mogu biti jako zbunjujuće.

Stoga, osoba koja tek kreće s učenjem hadisa napamet prve korake mora napraviti sa djelom Četrdeset Nevevijevih hadisa jer je u njima sadržana osnova vjere. Nakon toga slijedi Umdetul-ahkam koji se sastoji od veoma bitnih stvari kao što su propisi o halalu i haramu.

Zašto bi se trebalo ovako učiti? Kada biste nakon ovakvog sistema učenja zastali nakon nekoliko stotina naučenih hadisa, dobili biste jednu cjelinu sastavljenu iz raznih bitnih stvari.

Međutim, kada biste odmah krenuli učiti Buharijevu ili Muslimovu zbirku hadisa, bili biste na početku i ne biste uspjeli naučiti poglavlja koja su od suštinske i najveće vrijednosti.

Dakle, nakon Umdetul-ahkam slijedi Bulugul-meram te vjernik zadobija jednu veoma važnu i bitnu cjelinu.

008 sajt 1 - IMB eShop

Ambicija u traženju znanja

Najbitnija ambicija u tražnju znanja kroz izučavanje islamske literature jeste izučavanje Allahove knjige i Poslanikovog sunneta. A zatim razumjevanje onoga što je Allah objavio, upoznavanje s propisima i težnja ka Allahovom zadovoljstvu.

Jako je bitno da prilikom izučavanja i stjecanja znanja čovjek usavršava svoju dušu i ponašanje učenjem o Allahu, Njegovim lijepim imenima, svojstvima, poslanicima, propisima itd. A vrijednost znanja o Allahu i ono što se nadovezuje na to znanje daleko je iznad svakog drugog znanja.

Iman se upotpunjava crpljenjem spoznaje s vjerovjesničke luke znanja. Oslobađajući svoj nefs od svih namjera i htjenja ka težnjama ovodunjalučnih ukrasa. Kome ambicije budu takve, nosit će najvrijednije dunjalučko znanje. Činit će najbolja djela i biti od predvodnika koji pozivaju ljude na dobro.

Sticanje znanja povećava samopouzdanje i unutarnji osjećaj postignuća. Kroz znanje, pojedinac stiče sposobnosti i alate koji mu omogućavaju da doprinese društvu na pozitivan način.

Kompletnu ponudu sahih islamske literature pogledajte OVDJE.