Čovjek kojeg treba voljeti – život Poslanika Muhammeda

U ovom blogu ćemo govoriti o važnosti odnosa muslimana prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te o pravima koja Poslanik uživa među vjernicima. Jer on je sigurno prvi čovjek kojeg moramo voljeti!

Jedno od temeljnih načela vjere muslimana je uvjerenje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov poslanik.

Kao što je rekao Uzvišeni Allah u Kur'anu: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.” (El-Ahzab, 40)

Potrebno je da ljubav prema Poslaniku bude duboka i iskrena. Kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta, roditelja i od svih ljudi zajedno.” (Buhari, 15, i Muslim, 44)

Poštovanje prema Poslaniku ne izražava se samo riječima, već i djelima. Naša obaveza je da slijedimo njegov primjer u svemu što radimo.

Kao što je rekao Allah, subhanehu ve te'ala: “Mi šaljemo tebe (o Muhammede) kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati, da biste (o vjernici) u Allaha i Poslanika Njegovog vjerovali, da biste ga pomogli i poštovali i da biste Allaha ujutro i navečer slavili.” (El-Feth, 8–9)

Jedna od najboljih manifestacija ljubavi prema Poslaniku jest redovno slanje salavata na njega. To nije samo obična molitva, već način da izrazimo svoje poštovanje i ljubav prema njemu.

Kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu najveće pravo na moj šefat imat će oni koji na mene budu najviše donosili salavate.” (Tirmizi, 484)

Učimo da volimo i poštujemo njegovu porodicu, Ehlul-bejt, kao i njegove ashabe, radijallahu anhum. Kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte vrijeđati moje ashabe, jer kada bi neko od vas kao sadaku podijelio zlata koliko je brdo Uhud, to ne bi bilo jednako jednoj pregršti niti njenoj polovini bilo čega što bi udijelio neko od njih.” (Buhari, 3673, i Muslim, 2541)

Osim toga, važno je imati umjeren pristup. Ne smijemo ga uzdizati iznad mjere koju mu je Allah odredio, ali isto tako ne smijemo ga ni omalovažavati. Kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte me preko svake mjere uzdizati kao što su kršćani uzdizali sina Merjeminog. Ja sam, uistinu, samo Allahov rob, pa recite: ‘Muhammed je Allahov rob i Njegov poslanik.’” (Buhari, 3445)

Evo nekoliko ključnih prava koja Poslanik uživa među muslimanima:

  1. Vjerovati u njegovu ulogu: Uzimamo u obzir da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov poslanik i da nakon njega nema drugih vjerovjesnika.
  2. Voljeti ga iznad svega: Postavljamo ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iznad ljubavi prema sebi, svojim porodicama, imetku i svim ljudima zajedno.
  3. Poštovati ga i slijediti njegovu misiju: Prihvatamo Poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem poruku i pomažimo u širenju islama, poštujući i slijedeći njegove upute.
  4. Pokoravati mu se: Prihvatamo Poslanikov autoritet i slijedimo njegove naredbe bez neposlušnosti.
  5. Prihvatiti njegovu sudsku presudu: U sporovima, uzimamo Poslanika za sudiju i prihvatamo njegove odluke bez prigovora.
  6. Smatrati ga uzorom: Poslanika smatramo najljepšim uzorom i nastojimo slijediti njegove moralne vrijednosti.
  7. Donositi salavate na njega: Redovno šaljemo salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo izrazili svoju ljubav i poštovanje prema njemu.
  8. Voljeti i poštovati njegovu porodicu: Uz Poslanika, volimo i poštujemo njegovu časnu porodicu, ehlul-bejt.
  9. Cijeniti i poštovati njegove ashabe
  10. Ne uzdizati ga iznad mjere: Ne pretjerujemo u pohvalama i ne uzdizemo Poslanika preko mjere, već mu dajemo mjesto koje mu je Allah odredio.

Djelo Čovjek kojeg treba voljeti – život Poslanika Muhammeda

U ovoj knjizi, “Čovjek kojeg treba voljeti”, autor Ebu Bekr el-Džezairi pruža duboku analizu životnog puta Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na način koji je jednostavan za razumijevanje, ali istovremeno izuzetno dubok i informativan. Kroz 956 stranica, čitaoci se upoznaju sa svim ključnim događajima i momentima iz života Vjerovjesnika, koji su oblikovali islamsku historiju i vjeru.

Autorov trud u istraživanju i pisanju ove knjige jasno se osjeća kroz svaku stranicu, što je i potvrdio Dr. Safet Kuduzović u svojem recenzentskom osvrtu. Njegovo posvećenje temi i njegova stručnost osiguravaju čitateljima bogato i autentično iskustvo u učenju o životu i djelu Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Covjek kojeg treba voljeti 1 - IMB eShop

KUPITE ODMAH

Ova knjiga ne samo da pruža duboke uvide u život Poslanika, već i inspirira čitatelje da osjete duboku ljubav prema njemu. Kroz njezinu stranice, Poslanikova karizma, mudrost i ljubav prema čovječanstvu postaju još jasniji i izazivaju poštovanje i divljenje kod svakog ko se posveti njenom čitanju.

Pretražite našu web biblioteku!

Iz ponude našeg web shopa možete izvući nevjerovatno korisne naslove koji će vas zaintrigirati, potaknuti na razmišljanje i koji će u vama probuditi svijest, maštu, kreativnost i biti vam od koristi u svakom smislu.

Posjetite nas i pronađite svoj omiljeni naslov koji će vam promjeniti život OVDJE.