40 hadisa za mališane

40 hadisa za mališane

Braćo i sestre, za mališane je u procesu odgoja jako važan primjer roditelja, i primjer porodice kakvu kod kuće ima. Da bi dijete odrastalo u zdravoj zajednici na osnovu koje će prilikom odrastanja sticati zdrave životne navike i ispravno učiti o vjeri. Mora imati model takve porodice u svom domu.

Ukoliko djetetu želite da usadite zdrave navike s kojima će kroz život hoditi, i sami morate biti model takvog življenja. Međutim, ukoliko vaše dijete od vas konstantno vidi loše međusobno ophođenje, ukoliko čuje razne psovke i pogrdne riječi, neizbježno je da će i samo dijete postati takvo. I da će, nažalost, iz svog doma iznijeti loš odgoj.

za mališane

Odgoj djece u islamu

Kada je ova naša predivna i savršena vjera propisala brak, to je učinjeno kako bi se stekla djeca. I kako bi se stekla porodica koja će biti pokorna Uzvišenom Allahu. Djeca su plod srca roditelja i njihova radost oka, stoga islam podstiče da se traži čestita supruga. Mila i draga rotkinja koja će uz Allahovu pomoć roditi mališane koji će biti Allahu pokorni…

Enes b. Malik, r.a., kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio je ženidbu, a strogo zabranio neženstvo. Govorio je: ‘Ženite se ženama koje su vam drage i koje su rotkinje, jer ja ću se sa ostalim narodima natjecati vašom brojnošću.”

El-Ahnef b. Kajs, Allah mu se smilovao, ušao je kod Muavije b. Ebu Sufjana, r.a., koji je u naručju držao svog sina Jezida. Sa divljenjem je gledao u njega, pa je upitao: ‘O Ebu Bahre, šta kažeš o djeci?’ El-Ahnef je razumio pitanje i šta Muavija želi, pa je rekao: ‘O vladaru pravovjernih, djeca su naša snaga, plod naših srca i radost očiju. Sa djecom napadamo naše neprijatelje i na njima svijet ostaje. Zato im budi pokorna zemlja kojom hode i nebo koje ih prekriva. Ako od tebe nešto zatraže, ti im to dadni, ako od tebe traže da im udovoljiš, ti im udovolji, ne uskraćuj im poklone, pa da im s tobom postane dosadno, i da im bude krivo što si još u životu i što smrt nikako da ti dođe.”

Šta islamu znače mališani?

Mališani koje odgajaju islamske porodice su snaga ummeta. Takva djeca su vođe ispravnih generacija, nada sadašnjih generacija i nada budućnosti ummeta. Mališani su najljepša i najveća radost, smiraj i utočište svojim roditeljima. Oni su najjače oružje protiv neprijatelja, maleni koraci koji rastu u ponosan i čestiti hod kojim će snažno gaziti ovaj dunjaluk, uz pomoć Milostivog.

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado: vođa je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gazde i on je odgovoran za svoje stado; svi ste vi pastiri i svi ste vi odgovorni za svoje stado.”’ 

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Svako dijete rodi se u prirodnoj vjeri, pa ga roditelji požidove, pokrste ili učine obožavaocem vatre, kao što životinje rađaju druge ispravnih dijelova tijela. Da li na njima vidiš kakav nedostatak? Onda kasnije ostanu bez  nosa ili uha.” 

Zatim je Ebu Hurejre , r.a., proučio ajet:

”…kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna.” 

za mališane

Koliko je za mališane važno obrazovanje?

Poslanik, s.a.v.s., je mališane podsticao da uče, da se bave naukom i molio je Uzvišenog Gospodara da im podari razumjevanje.

Jedne noći mu je Abdullah ibn Abbas, r.a.,  donio vodu za abdest, a on ga je sebi prigrlio i zamolio za njega: ”Allahu moj, daj mu da razumije vjeru i pouči ga ispravnom tumačenju.“ 

Uz Poslanikove, s.a.v.s., dove, Ibn Abbass r.a., je bio najučeniji čovjek ovog ummeta i najbolji tumač Kur'ana ikada. On je, nakon Poslanika s.a.v.s., najbolje poznavao Kur'an.

Svaki odgajatelj trebao bi znati da se zapravo odgoj djece ne svodi samo na materijalnu sigurnost. To jeste, kada djetetu obezbjedite hranu, piće, odjeću, mjesto u kojem će stanovati i slično. Pored materijalnih stvari, odgoj koji će mu donijeti dobro od oba svijeta jeste zapravo vjerski odgoj i obrazovanje, i moralni odgoj.

Hišam ibn Abdulmelik poslao je svoga sina učitelju kojeg je odabrao za njega da ga uči i podučava. Napisao mu je: ”Prvo što ti oporučujem je da ga podučiš Allahovoj Knjizi, pa da ga naučiš najljepšem pjesništvu, prošetaj sa njim po arapskim plemenima i od njih neka uzme njihove najbolje stihove. Ukaži mu na halal i na haram, i pouči ga nekim hutbama i bitkama.”

Više o ovoj temi

Kada je u pitanju suštinska promjena jednog društva u cjelini i iz korijena, odgoj djece u ovim teškim vremenima je od ključnog značaja. Niti jedan korak na bolje ne može se desiti ukoliko se ne promjeni stanje duše. A duše se odgajaju od malena, uz roditelje, braću, sestre i društvo. Uzvišeni Allah je rekao: „Allah, uistinu, neće promijeniti situaciju jednog naroda dok oni ne promijene ono što je pri njima (njihovim dušama).“ (Er-Ra’d, 11.)

Više o odgoju djece u islamu možete pročitati na našem blogu OVDJE.

Djelo ” 40 hadisa za mališane ”

  • Riječ je o djelu koje sadrži 40 divnih, vjerodostojnih hadisa iz Buharijine i Muslimove zbirke hadisa koji će biti korisni za mališane. Autor djela je za svaki hadis dao kratak i opći komentar trudeći se da bude što jasnije i jednostavnije za shvatiti.
  • Svaki hadis osim komentara prati i grafika (slika) koja daje određenu simboliku hadisu, kako bi mališanima ovo djelo bilo što zanimljivije i upečatljivije.
  • Osim toga, knjiga posjeduje QR kod, koji kada se skenira pruža mogućnost slušanja hadisa (audio forma) na bosanskom i arapskom jeziku, kao i komentar na bosanskom jeziku.
za mališane

Knjigu možete naručiti OVDJE.